ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vest

V EH1 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vest-, *vest*
English-Thai: Longdo Dictionary
vest(n) เสื้อเกราะ, เสื้อกั๊ก เช่น The Army immediately began awarding contracts for the bulletproof vest, and soon required that each U.S. soldier stationed in Iraq and Afghanistan be provided with this improved body armor.
transvestite(n) คนที่แต่งตัว-, ประพฤติตัว-, มีบทบาททางเพศ-เหมือนคนเพศตรงข้าม; กระเทย, See also: cross-dresser
divestiture(n) การถอนทุนบริษัท, การขายบริษัท, See also: divestment, A. investment, spin off, Syn. divesture
investment banker(n) วาณิชธนากร
investment banking(n) วาณิชธนกิจ เช่น Investment banking plays a huge role in the workings of Wall Street. Whether raising capital through an IPO or advising on a merger / acquisition, companies and business owners rely on the service investment bankers provide.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vest(n) เสื้อกล้าม, Syn. undershirt
vest(n) เสื้อกั๊ก, Syn. waistcoat
vest(vt) มอบอำนาจ, See also: ให้สิทธิ์ดำเนินการ, Syn. bestow, confer
vest(vt) ตกเป็นของ, See also: ตกอยู่ในการควบคุมของ, Syn. belong, authorize
vest(vi) สวมเสื้อ, Syn. clothe, put on, wear
Vesta(n) เทพธิดาแห่งเตาไฟ
vestal(adj) บริสุทธิ์, See also: ปราศจากราคี, ไม่มัวหมอง, Syn. pure, chaste
vestal(adj) เกี่ยวกับเทพธิดาแห่งเตาไฟ
vestal(n) หญิงที่ยังบริสุทธิ์ผุดผ่อง, See also: สาวพรหมจรรย์, Syn. maiden, unmarried woman, girl
vested(adj) ซึ่งครอบครองโดยชอบธรรม, See also: ซึ่งเป็นเจ้าของโดยถูกต้อง, Syn. absolute, fixed, settled

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vest(เวสทฺ) n. เสื้อยืด,เสื้อชั้นใน,เสื้อกั๊ก,เสื้อคอแหลมของผู้หญิง,เสื้อคลุมยาว,เสื้อบาทหลวง. vt. ใส่เสื้อ,มอบให้,จัดให้,วาง. vi. ใส่เสื้อ,มอบให้,เป็นของ, Syn. confer, hand over
vestal(เวส'เทิล) adj. เกี่ยวกับเทพธิดาเตาไฟ,บริสุทธิ์,เป็นสาวพรหมจารี. n. สาวพรหมจารี,หญิงที่ยังไม่แต่งงาน,ชี,นักพรตหญิง, Syn. virgin
vested(เวส'ทิด) adj. ยึดไว้แน่น,ยึดไว้โดยสม-บูรณ์,ครอบครองโดยสมบูรณ์,มีลัทธิ,สวมเสื้อ,สวมเสื้อคลุม,ไม่เปลี่ยนแปลง, Syn. absolute
vestibule(เวส'ทะบูล) n. ห้องด้านหน้า,ทางหรือห้องระหว่างประตูด้านนอกกับส่วนในของบ้านอาคาร,ทางปิดที่ปลายรถตู้โดยสาร (รถไฟ) ,โพรงทางเข้าโพรงอื่นหรือช่องอื่น (เช่นเข้าหูส่วนใน) . vt. จัดให้มีห้องหรือทางหรือโพรงดังกล่าว
vestige(เวส'ทิจฺ) n. ร่องรอย,รอยหรือหลักฐานที่ทิ้งเอาไว้,รอยเท้า,รอยทาง,เศษนิดเดียว,อวัยวะที่เสื่อมหรือไม่สมบูรณ์ที่เหลืออยู่
capital investment)n. ทุนทั้งหมดที่ลงสำหรับกิจการหนึ่ง
devest(ดิเวสท') vt. ดูdivest
divest(ไดเวสทฺ') {divested,divesting,divests} vt. เปลื้องผ้า,เปลื้อง,ปลด,กำจัด,ละทิ้ง., See also: divestible adj. ดูdivest divestiture n. ดูdivest, Syn. unclothe, denude, deprive
gravestone(เกรฟ'สโทน) n. หินบนหลุมฝังศพ
harvest(ฮาร์'เวสทฺ) n. ฤดูเก็บเกี่ยว,ผลเก็บเกี่ยว,การเก็บเกี่ยว,ปริมาณที่เก็บเกี่ยวได้,ผลพันธุ์,ผล,ดอกผล,vt. เก็บเกี่ยว,เก็บผล,ได้ผล,ได้รับ vi. เก็บเกี่ยว, Syn. result, produce

English-Thai: Nontri Dictionary
vest(n) เสื้อยืด,เสื้อชั้นใน,เสื้อกั๊ก,เสื้อคลุมยาว
vest(vt) ใส่เสื้อ,ตกเป็นของ,ให้,มอบให้,จัดให้
vestal(adj) บริสุทธิ์,เป็นสาวพรหมจารี
vestige(n) เครื่องหมาย,ร่องรอย,หลักฐาน
vestment(n) เครื่องแต่งกาย,เสื้อคลุม,เสื้อนอก,เครื่องยศ
vestry(n) ห้องเก็บเครื่องแต่งกายของพระ,ห้องสวดมนตร์
vesture(n) เครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้า,เสื้อคลุม
divest(vt) ขจัด,กำจัด,ทำให้สิ้นไป,ปลดเปลื้อง,ละทิ้ง
harvest(n) การเก็บเกี่ยว,การเกี่ยวข้าว,พืชผล,ผล,ฤดูเก็บเกี่ยว
harvest(vt) เก็บเกี่ยว,เกี่ยวข้าว,เก็บผล,ได้ผล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vestมอบให้, มอบสิทธิให้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vestedมอบให้อย่างเด็ดขาด, มอบให้อย่างสมบูรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vested estateที่ดินที่มีสิทธิอย่างเด็ดขาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vested in interestได้รับสิทธิประโยชน์ในช่วงหลัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vested in possessionได้รับสิทธิประโยชน์ในปัจจุบัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vested legacyการมอบให้โดยพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vested rightsสิทธิพื้นฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vestibular๑. -ห้องหน้า, -โพรงหน้า, -ช่องหน้า๒. -ห้องนำ, -โพรงนำ, -ช่องนำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vestibular fold; cord, false vocal; fold, false vocalสายเสียงไม่แท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vestibular laminaแถวเยื่อบุผิวต้นกำเนิดช่องปากส่วนหน้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vestibular function testsการทดสอบสมรรถภาพเวสติบูลาร์ [TU Subject Heading]
Vestibuleเวสติบูล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vestIn the winter I wear a coat on top of my vest.
vestYou need to reverse your vest, it's back to front.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสื้อกล้าม(n) vest, See also: waistcoat, undershirt, singlet, Example: ชายชราหาเสื้อกล้ามมาใส่แล้วหาผ้าขาวม้ามาคาดที่เอว, Count Unit: ตัว, Thai Definition: เสื้อชั้นในชาย ทำด้วยผ้ายืด ไม่มีแขน ไม่มีปก
เสื้อกั๊ก(n) waistcoat, See also: vest, Example: ผู้ชายเจ้าของกระโจมแต่งตัวเป็นคนสมัยใหม่ สวมเสื้อเชิ้ต นุ่งกางเกงขายาว สวมเสื้อกั๊กทับ, Count Unit: ตัว, Thai Definition: เสื้อชนิดหนึ่ง ไม่มีแขน ไม่มีปก ผ่าอกตลอด มักใช้สวมทับเสื้อเชิ้ต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทจัดการลงทุน[børisat jatkān longthun] (n, exp) EN: investment trust
บริษัทลงทุน[børisat longthun] (n, exp) EN: investment company  FR: société d'investissement [f]
ชันสูตร[channasut] (v) EN: verify ; inspect ; investigate  FR: vérifier ; inspecter ; investiguer
ชุด[chut] (n) EN: [classifier : sets of things (crockery, china, glassware ...); suits of clothing; teams ; menus]  FR: [classificateur : ensembles d'objets assortis ; ensembles vestimentaires (costumes ...); équipes sportives; menus]
ดึงดูดนักลงทุน[deungdūt naklongthun] (v, exp) EN: attract investors  FR: attirer les investisseurs
ดอก[døk] (n) EN: [classifier : individual flowers; patterns on cloth; tyres/tires treads]  FR: [classificateur : fleurs; motifs vestimentaires; chapes de pneus]
ฟอกพยาน[føkphayān] (v) EN: investigate the evidence ; examine a witness
ฟอกซัก[føksak] (v) EN: interrogate ; investigate ; grill ; question  FR: questionner ; interroger ; cuisiner (fam.)
แจ๊คเก็ต[jaekket] (n) EN: jacket  FR: veste [f]
จำนวนเงินลงทุน[jamnūan ngoen longthun] (n, exp) EN: investment

CMU English Pronouncing Dictionary
VEST V EH1 S T
VESTA V EH1 S T AH0
VESTS V EH1 S T S
VESTER V EH1 S T ER0
VESTED V EH1 S T IH0 D
VESTAR V EH1 S T ER0
VESTAL V EH1 S T AH0 L
VESTIGE V EH1 S T IH0 JH
VESTRON V EH1 S T R AH0 N
VESTING V EH1 S T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vest (v) vˈɛst (v e1 s t)
vests (v) vˈɛsts (v e1 s t s)
vestal (n) vˈɛstəl (v e1 s t @ l)
vested (v) vˈɛstɪd (v e1 s t i d)
vestry (n) vˈɛstriː (v e1 s t r ii)
vestals (n) vˈɛstəlz (v e1 s t @ l z)
vestige (n) vˈɛstɪʤ (v e1 s t i jh)
vesting (v) vˈɛstɪŋ (v e1 s t i ng)
vesture (v) vˈɛstʃər (v e1 s ch @ r)
vestiges (n) vˈɛstɪʤɪz (v e1 s t i jh i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
痕迹[hén jì, ㄏㄣˊ ㄐㄧˋ, / ] vestige, #6,131 [Add to Longdo]
既得利益[jì dé lì yì, ㄐㄧˋ ㄉㄜˊ ㄌㄧˋ ㄧˋ, ] vested interest, #32,330 [Add to Longdo]
套间[tào jiān, ㄊㄠˋ ㄐㄧㄢ, / ] vestibule; small inner room (opening to others), #42,643 [Add to Longdo]
汗衫[hàn shān, ㄏㄢˋ ㄕㄢ, ] vest; undershirt; shirt, #54,296 [Add to Longdo]
余绪[yú xù, ㄩˊ ㄒㄩˋ, / ] vestigial residue; a throwback (to a former age), #204,450 [Add to Longdo]
余绪[yú xù, ㄩˊ ㄒㄩˋ, / ] vestigial residue; a throwback (to a former age), #204,450 [Add to Longdo]
既得[jì dé, ㄐㄧˋ ㄉㄜˊ, ] vested in; already obtained; vesting [Add to Longdo]
既得期间[jì dé qī jiān, ㄐㄧˋ ㄉㄜˊ ㄑㄧ ㄐㄧㄢ, / ] vesting period (in finance) [Add to Longdo]
灶神星[Zào shén xīng, ㄗㄠˋ ㄕㄣˊ ㄒㄧㄥ, ] Vesta, an asteroid, second most massive object in the asteroid belt between Mars and Jupiter, discovered in 1807 by H.W. Olbers [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Silvester(uniq) คืนก่อนวันปีใหม่ (31 ธันวาคม)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewand {n}vest (poetical) [Add to Longdo]
Unterhemd {n}vest [Br.] [Add to Longdo]
Vestibül {m}; Eingangshalle {f}; Vorhalle {f} | Vestibüle {pl}; Eingangshallen {pl}; Vorhallen {pl}vestibule | vestibules [Add to Longdo]
Weste {f}vest [Am.] [Add to Longdo]
Westentasche {f} | Westentaschen {pl} | etw. wie seine Westentasche kennenvest pocket | vest pockets | to know sth. like the back of one's hand [Add to Longdo]
vestibulär {adj} [med.]vestibular [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
FBI[エフビーアイ, efubi-ai] (n) Federal Bureau of Investigation; FBI [Add to Longdo]
おとり捜査;囮捜査[おとりそうさ, otorisousa] (n) sting operation; undercover investigation [Add to Longdo]
お稲荷さん;御稲荷さん[おいなりさん, oinarisan] (n) (1) (hon) (See 稲荷・1) Inari (god of harvests, wealth, fertility, etc.); (2) (hon) (See 稲荷・2) Inari shrine; (3) (pol) (See 稲荷鮨) Inari-zushi (sushi wrapped in fried tofu) [Add to Longdo]
お田植え祭;お田植え祭り;御田植え祭り;御田植え祭[おたうえまつり, otauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a successful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine [Add to Longdo]
お鍋;御鍋[おなべ, onabe] (n) (1) (pol) pot; (2) (arch) typical name for a female servant in the Edo-period; (3) working at night; (4) (uk) (sl) (often derog.) female with symptoms of gender identity disorder (i.e. a transvestite) [Add to Longdo]
から[kara] (prt) (1) from (e.g. time, place, numerical quantity); since; (2) from (originator); (3) because; (4) out of (constituent, part); (5) through (e.g. window, vestibule); (6) after; since (following te-form verb); (P) [Add to Longdo]
ちゃんちゃんこ[chanchanko] (n) padded sleeveless kimono jacket; Japanese vest [Add to Longdo]
つんでれ;ツンデレ[tsundere ; tsundere] (adj-f,n) (1) (See つんつん,でれでれ) being on the surface sharp and sarcastic (tsuntsun) but underneath lovestruck and fawning (deredere); characteristic of a gap between acted out actions and feelings in mind; (2) normally being sharp but at some prompt suddenly becoming lovestruck; hot-cold personality type [Add to Longdo]
でれっと[deretto] (adv,n,vs) (col) (on-mim) exhausted; lovestruck; logy [Add to Longdo]
でれでれ[deredere] (adv,n,vs) (on-mim) exhausted; lovestruck; logy; fawning; mooning [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
技術検討[ぎじゅつけんとう, gijutsukentou] technical investigation [Add to Longdo]
技術調査[ぎじゅつちょうさ, gijutsuchousa] technical investigation [Add to Longdo]
検討結果[けんとうけっか, kentoukekka] results of an investigation [Add to Longdo]
検討対象[けんとうたいよう, kentoutaiyou] subject of an investigation [Add to Longdo]
検討中[けんとうちゅう, kentouchuu] under study, under investigation [Add to Longdo]
探索[たんさく, tansaku] look up (vs), search, investigation [Add to Longdo]
調べる[しらべる, shiraberu] to sense, to investigate, to study, to inquire, to check [Add to Longdo]
投入[とうにゅう, tounyuu] submission (vs), investment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vest
   n 1: a man's sleeveless garment worn underneath a coat [syn:
      {vest}, {waistcoat}]
   2: a collarless men's undergarment for the upper part of the
     body [syn: {singlet}, {vest}, {undershirt}]
   v 1: provide with power and authority; "They vested the council
      with special rights" [syn: {invest}, {vest}, {enthrone}]
      [ant: {disinvest}, {divest}]
   2: place (authority, property, or rights) in the control of a
     person or group of persons; "She vested her vast fortune in
     her two sons"
   3: become legally vested; "The property vests in the trustees"
   4: clothe oneself in ecclesiastical garments
   5: clothe formally; especially in ecclesiastical robes [syn:
     {vest}, {robe}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top