ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vainglory

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vainglory-, *vainglory*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vainglory(n) ความทะนงตัว, See also: ความเห่อเหิม, ความโอ้อวด, Syn. arrogant, boasting, self-praise

English-Thai: Nontri Dictionary
vainglory(n) ความหยิ่ง,ความโอ้อวด,ความทะนงตัว,ความถือตัว

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vainglory (n) vˈɛɪnglˈɔːriː (v ei1 n g l oo1 r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prahlerei {f} | Prahlereien {pl}vainglory | vainglories [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
虚栄[きょえい, kyoei] (n) vanity; vainglory; (P) [Add to Longdo]
独尊[どくそん, dokuson] (n) (abbr) (See 唯我独尊) self-conceit; vainglory [Add to Longdo]
唯我独尊[ゆいがどくそん, yuigadokuson] (n) self-conceit; self-centeredness; vainglory [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  vainglory
      n 1: outspoken conceit [syn: {boastfulness}, {vainglory}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top