ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unkindly

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unkindly-, *unkindly*, unkind
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unkindly(adv) โดยไม่ปราณี, See also: ีอย่างเหี้ยมเกรียม, อย่างโหดร้าย, อย่างไม่เมตตา, Ant. kindly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unkindly(อันไคน์ดฺ'ลี) adj.,adv. ไม่เมตตา,ไม่ปรานี,เหี้ยม, See also: unkindliness n.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แล้งน้ำใจ[laēng nāmjai] (v, exp) EN: be without kindness ; treat someone ungenerously/unkindly ; not be helpful or considerate  FR: manquer de générosité

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unkindly (a) ˈʌnkˈaɪndliː (uh1 n k ai1 n d l ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unkindly
   adv 1: in an unkind manner or with unkindness; "The teacher
       treats the children unkindly" [ant: {kindly}]
   adj 1: lacking in sympathy and kindness; "unkindly ancts" [syn:
       {unkindly}, {unsympathetic}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top