ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tattering

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tattering-, *tattering*, tatter
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tatter(n) ผ้าขี้ริ้ว, See also: ผ้าที่ขาดรุ่งริ่ง, เศษผ้าหรือกระดาษที่ขาด, Syn. rag, shred
tattered(adj) ซึ่งขาดรุ่งริ่ง, See also: กะรุ่งกะริ่ง, ฉีกขาดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย, Syn. old, ragged
tatterdemalion(n) คนที่ใส่ชุดผ้าขี้ริ้ว, See also: ผู้ที่แต่งกายขาดรุ่งริ่ง, คนแต่งตัวปอนๆ, Syn. slob

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tatter(แทท'เทอะ) n. ผ้าขี้ริ้ว,ผ้าที่ขาดรุ่งริ่ง,เศษผ้าหรือกระดาษที่ขาด
tatterdemalion(แททเทอะดีเมล'เยิน) n. ผู้อยู่ในชุดผ้าขี้ริ้ว,ผู้ที่แต่งกายขาดรุ่งริ่ง
tattersn. ผ้าขี้ริ้ว. vt. ฉีกเป็นผ้าขี้ริ้ว,ฉีกขาดรุ่งริ่ง vi. กลายเป็นผ้าขี้ริ้ว

English-Thai: Nontri Dictionary
tatter(n) ผ้าขี้ริ้ว,เศษผ้า
tatter(vt) ฉีกขาด,ฉีกเป็นผ้าขี้ริ้ว

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tatterA tattered flag which continues to flutter in the wind.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พะรุงพะรัง(adv) disheveled, See also: disorderly, tattered, Syn. รุงรัง, Example: ในมือของพ่อพรานมีผงชูรส กะปิ ปลาแห้งกับปลาเค็มพะรุงพะรัง, Thai Definition: ปะปนกันจนรุงรัง
รุ่งริ่ง(adj) ragged, See also: tattered, shabby, Example: หล่อนสวมเสื้อเชิ้ตมีชายครุยรุ่งริ่งแบบโคบาลแถวอกเสื้อ
กะรุ่งกะริ่ง(adj) ragged, See also: tattered, shabby, Syn. รุ่งริ่ง, Example: เขาสวมเสื้อผ้าขาดกะรุ่งกะริ่ง, Thai Definition: ขาดออกเป็นริ้วๆ, เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
หลุดลุ่ย(v) be tattered, See also: be worn - out, be ragged, Syn. คลายตัว, ขาดกระจาย, ฉีก, ขาดไม่มีชิ้นดี, Example: ผู้เฒ่าเดินกระเซอะกระเซิงเสื้อผ้าหลุดลุ่ย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลุดลุ่ย[lutlui] (v) EN: be tattered ; be worn - out ; be ragged  FR: être débraillé

CMU English Pronouncing Dictionary
TATTER T AE1 T ER0
TATTERS T AE1 T ER0 Z
TATTERED T AE1 T ER0 D
TATTERSALL T AE1 T ER0 S AH0 L
HOCHSTATTER HH AA1 K S T AH0 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tatter (n) tˈætər (t a1 t @ r)
tatters (n) tˈætəz (t a1 t @ z)
tattered (j) tˈætəd (t a1 t @ d)
tatterdemalion (n) tˌætədəmˈɛɪlɪəʳn (t a2 t @ d @ m ei1 l i@ n)
tatterdemalions (n) tˌætədəmˈɛɪlɪəʳnz (t a2 t @ d @ m ei1 l i@ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
碎片[suì piàn, ㄙㄨㄟˋ ㄆㄧㄢˋ, ] chip; fragment; splinter; tatter, #9,276 [Add to Longdo]
[lǚ, ㄌㄩˇ, / ] soiled; tattered, #77,642 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Bestatter(n) |der, pl.Bestatter| สัปเหร่อ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Berichterstatter {m}; Referent {m} | Berichterstatter {pl}reporter | reporters [Add to Longdo]
Bestatter {m} | Bestatter {pl}mortician | morticians [Add to Longdo]
Herrenausstatter {m}haberdasher [Add to Longdo]
Leichenbestatter {m}mortician [Add to Longdo]
Leichenbestatter {m} | Leichenbestatter {pl}undertaker | undertakers [Add to Longdo]
Raumausstatter {m}; Raumausstatterin {f}interior decorator [Add to Longdo]
Referent {m}; Berichterstatter {m} (Parlament)referee [Add to Longdo]
Sonderberichterstatter {m}special correspondent [Add to Longdo]
Tattergreis {m} [ugs.]doddery old man; dodderer [Add to Longdo]
Tattergreisin {f} [ugs.]doddery old woman [Add to Longdo]
ruiniert; ramponierttattered [Add to Longdo]
tattrig; tatterig {adj}doddery [Add to Longdo]
verlotterter Kerl; heruntergekommener Menschtatterdemalion [Add to Longdo]
zerfetzen; zerlumpen | zerfetzend; zerlumpend | zerfetzt; zerlumptto tatter | tattering | tattered [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おんぼろ[onboro] (adj-na,adj-no) worn-out; shabby; tattered; dilapidated [Add to Longdo]
ぼろぼろ(P);ボロボロ[boroboro (P); boroboro] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (1) (on-mim) worn-out; torn; crumbling; tattered; (2) tears or grain of rice falling; (P) [Add to Longdo]
襤褸;藍褸[ぼろ;らんる(襤褸), boro ; ranru ( boro )] (n,pref) rag; scrap; tattered clothes; fault (esp. in a pretense, pretence); defect; run-down or junky [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top