ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

swizzle

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -swizzle-, *swizzle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
swizzle(n) เหล้าค็อกเทลชนิดหนึ่ง
swizzle stick(n) ไม้คนเครื่องดื่ม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Whoever gets the most swizzle sticks by the end wins.ใครได้แท่งคนเหล้ามากกว่ากัน ชนะ Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
Yep. Cups, flatware, swizzle sticks.ใช่ ถ้วย ของใช้บนโต๊ะอาหาร แทงคนเหล้า Lucky (2012)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
swizzle (n) swˈɪzl (s w i1 z l)
swizzles (n) swˈɪzlz (s w i1 z l z)
swizzle-stick (n) swˈɪzl-stɪk (s w i1 z l - s t i k)
swizzle-sticks (n) swˈɪzl-stɪks (s w i1 z l - s t i k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンスウィズル[ansuuizuru] (n) {comp} unswizzle [Add to Longdo]
スウィズル[suuizuru] (n) {comp} swizzle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  swizzle
      n 1: any of various tall frothy mixed drinks made usually of rum
           and lime juice and sugar shaken with ice

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top