ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stick in

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stick in-, *stick in*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stick in(phrv) ล้วงเข้าไป, See also: ใส่เข้าไป, สอดเข้าไป, Syn. fit in, get in, go in, poke in, put in
stick in(phrv) แปะใน, See also: ติดใน
stick into(phrv) ล้วงใน, See also: สอดเข้าไป, Syn. fit into, get in, get into, go in, go into, lay in, place in, poke in, put into
stick in with(phrv) ไปเป็นเพื่อน (คำไม่เป็นทางการ)
stick indoors(phrv) อยู่แต่ข้างใน, See also: อยู่แต่ในบ้าน อาคารหรือสถานที่อื่น, Syn. keep in

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Swinging the stick in his hand Hitting students for fun-แกว่งไม้เีรียวในมือไปมา -ตีนักเรียนเพื่อความสนุก Voice (2005)
You're gonna feel a stick in three, two...ทีนี้จะเจ็บหน่อยนะครับ สาม... สอง... Escape from Dragon House (2008)
Well, it did tend to stick in your head.มันมีแนวโน้ม ที่จะเป็นเพลงติดปากในหัวสมองนาย ...And the Bag's in the River (2008)
A sharp stick in that dull limey would help us out?มันจะช่วยให้เราออกไปได้ไหม? Under & Out (2008)
You throw a stick in the air around here, it's gonna land on some sacred fern,จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขวี้ยงไม้ไปโดนอะไรซักอย่าง ผมจะไปรู้ได้ไง Avatar (2009)
Hmm. Arthur. You still working with that stick in the mud?อืม อาร์เธอร์ คุณยังคงทำงานร่วมกับติดโคลนที่? Inception (2010)
I've got my stick in the car.ฉันมีอีกอันในรถ Pilot (2010)
And the pee stick in your bathroomและแท่งฉี่ในห้องน้ำ The Boyfriend Complexity (2010)
Next time you stick in the fucking truck.คราวหน้าเธออยู่แต่ในรถก็พอ Hick (2011)
Beats a sharp stick in the eye.เอาไม้แหลมแทงเข้าที่ตา She's Not There (2011)
You know what you want me to do, you know it has to be done, but it's not honorable so the words stick in your throat.ท่านรู้ว่าอยาก ให้ข้าทำอะไร ท่านรู้ว่าต้องทำ หากแต่มันไร้เกียรติ คำพูดจึงติดอยู่ที่ริมฝีปากท่าน You Win or You Die (2011)
But if I found a stick in the yard,แต่ถ้าแม่เจอไม้นั่นในสนาม Picture This (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stick inHe was walking with a stick in his hand.
stick inShe keep a stick in her hand.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จุกคอ(v) stick in one's throat, See also: lodge in one's throat, Example: อาหารจุกคอจึงต้องดื่มน้ำตามเข้าไปมากๆ, Thai Definition: ติดคาค้างที่คอ

Japanese-English: EDICT Dictionary
のどに詰まる[のどにつまる, nodonitsumaru] (exp,v5r) to stick in one's throat; to choke on something [Add to Longdo]
刺し箸[さしばし, sashibashi] (n) skewering one's food with a chopstick in order to pick it up (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
七節;竹節虫[ななふし;ナナフシ, nanafushi ; nanafushi] (n) (uk) walking stick (any insect of order Phasmatodea); walkingstick; stick insect; leaf insect [Add to Longdo]
突き刺さる;突刺さる;突きささる[つきささる, tsukisasaru] (v5r,vi) to stick into; to pierce; to run into [Add to Longdo]
飛七節[とびななふし;トビナナフシ, tobinanafushi ; tobinanafushi] (n) (uk) Micadina phluctaenoides (species of stick insect) [Add to Longdo]
抉る[くじる, kujiru] (v5r,vt) (uk) to stick into and move around; to dig around in; to pick (i.e. one's teeth) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stick in
   v 1: insert casually; "She slipped in a reference to her own
      work" [syn: {slip in}, {stick in}, {sneak in}, {insert}]
   2: introduce; "Insert your ticket here" [syn: {insert},
     {enclose}, {inclose}, {stick in}, {put in}, {introduce}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top