ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sinuous

S IH1 N W AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sinuous-, *sinuous*, sinuou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sinuous(adj) ซึ่งเป็นคลื่น, See also: คดเคี้ยวเหมือนงู, Syn. snaky, serpentine, winding

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sinuous(ซิน'นิวอัส) adj. เป็นลูกคลื่น,คดเคี้ยว,วกวน,มีเล่ห์เหลี่ยม,คดโกง,อ้อมค้อม., See also: sinuousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
sinuous(adj) เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยม,คดในข้องอในกระดูก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sinuousคดเคี้ยว, วกวน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
sinuous flowsinuous flow, การไหลแบบปั่นป่วน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลี้ยวลด[līolot] (adj) EN: winding ; zigzag ; sinuous ; meandering ; tortuous  FR: sinueux ; tortueux

CMU English Pronouncing Dictionary
SINUOUS S IH1 N W AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sinuous (j) sˈɪnjuəʳs (s i1 n y u@ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
うねうね[uneune] (adv,n,vs) (on-mim) winding; meandering; zigzag; sinuous; tortuous [Add to Longdo]
延々(P);延延;蜿蜒;蜿蜿;蜿々[えんえん, en'en] (adj-t,adv-to) (1) forever; endlessly; on and on; (2) meandering; wandering; winding; sinuous; serpentine; zigzagging; (P) [Add to Longdo]
九十九折;つづら折り;九十九折り;つづら折;葛折り;葛折[つづらおり, tsuduraori] (adj-no,n) winding; meandering; sinuous; zigzag [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  sinuous
      adj 1: curved or curving in and out; "wiggly lines" [syn:
             {sinuate}, {sinuous}, {wiggly}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top