ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

resilient

R IH0 Z IH1 L Y AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -resilient-, *resilient*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
resilient(adj) ซึ่งฟื้นไข้เร็ว, See also: หายเร็ว, Syn. buoyant, irrepressible
resilient(adj) ยืดหยุ่น, See also: ซึ่งยืดได้, ซึ่งเด้งหรือดีดกลับได้, Syn. elastic, flexible, springy, Ant. inflexible, stiff

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
resilient(รีซิล'เยินทฺ) adj. กระโดดกลับ,ดีดกลับ,เด้งกลับ,กลับสู่สภาพเดิม,ฟื้นคืนสภาพเดิม, Syn. flexible

English-Thai: Nontri Dictionary
resilient(adj) คืนกลับ,ยืดหยุ่น,ฟื้นคืนสภาพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
resilientคืนสภาพได้ [มีความหมายเหมือนกับ fault tolerance] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
resilientยืดหยุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
resilient mountingอุปกรณ์รองรับการสั่นสะเทือน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คืนสู่สภาพเดิน[kheūn sū saphāp doēn] (x) EN: resilient
เหนียว[nīo] (adj) EN: tough ; durable ; strong ; resilient ; inflexible  FR: dur ; coriace

CMU English Pronouncing Dictionary
RESILIENT R IH0 Z IH1 L Y AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
resilient (j) rˈɪzˈɪlɪəʳnt (r i1 z i1 l i@ n t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
強い[つよい, tsuyoi] (adj-i) (1) strong; powerful; mighty; potent; (2) (... に強い) resistant; resilient; durable; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 resilient
   adj 1: recovering readily from adversity, depression, or the
       like
   2: elastic; rebounds readily; "clean bouncy hair"; "a lively
     tennis ball"; "as resilient as seasoned hickory"; "springy
     turf" [syn: {bouncy}, {live}, {lively}, {resilient},
     {springy}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top