ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

repartee

R EH2 P ER0 T IY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -repartee-, *repartee*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
repartee(n) การสนทนาที่ดำเนินไปอย่างฉลาดหลักแหลม, Syn. badinage, wordplay
repartee(n) ความชำนาญในการตอบอย่างฉลาดหลักแหลม, Syn. retort, wittiness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
repartee(เรพพะที') n. การตอบอย่างรวดเร็วและหลักแหลม,การสนทนาที่เต็มไปด้วยการตอบดังกล่าว,ความสามารถในการตอบดังกล่าว vt. โต้ตอบอย่างรวดเร็วและหลักแหลม

English-Thai: Nontri Dictionary
repartee(n) คำตอบที่เฉียบแหลม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reparteeคำโต้กลับ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Looks like you'll just have to miss out... on the witty repartee of Joey "Eat Me" Donner.ขอโทษนะ สงสัยเธอคงจะต้องอด ไปหลงคารมณ์ นายโจอี้ "ขี้หลี" ดอนเนอร์แล้วล่ะ 10 Things I Hate About You (1999)

CMU English Pronouncing Dictionary
REPARTEE R EH2 P ER0 T IY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
repartee (n) rˌɛpaːtˈiː (r e2 p aa t ii1)
repartees (n) rˌɛpaːtˈiːz (r e2 p aa t ii1 z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  repartee
      n 1: adroitness and cleverness in reply

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top