ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reconcile

R EH1 K AH0 N S AY2 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reconcile-, *reconcile*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reconcile(vt) ทำให้ปรองดองกัน, See also: ประนีประนอม, ไกล่เกลี่ย, Syn. conciliate
reconcile(vt) ทำให้ยอมรับ, See also: ทำให้ยอมจำนน, Syn. accept, submit
reconcile to(phrv) ทำให้เคยชินและพร้อมยอมรับ, Syn. resign to
reconcilement(n) การทำให้ปรองดองกันอีก, See also: การไกล่เกลี่ย
reconcile with(phrv) ทำให้คืนดีกับ
reconcile with(phrv) ปรองดอง, See also: ทำให้เข้ากัน, Syn. square with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reconcile(เรค'เคินไซลฺ) vt. ประนีประนอม,ไกล่เกลี่ย,ทำให้ปรองดองกัน,ทำให้คืนดีกัน,ทำให้ลงรอยกัน,ทำให้เชื่อมกัน,, See also: reconciler n. reconcilingly adv., Syn. conciliate

English-Thai: Nontri Dictionary
reconcile(vt) ทำให้ปรองดอง,ทำให้คืนดี,ไกล่เกลี่ย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
reconcile(n) กระทบยอด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reconcileAnd at times when I became discouraged with trying to reconcile working and bringing up children, it was my husband who helped to maintain my determination.
reconcileAt last they were reconciled.
reconcileCustom reconciles us to everything.
reconcileHe was reconciled to his fate.
reconcileHe will reconcile their dispute.
reconcileI asked him to reconcile them with each other.
reconcileI might as well kill myself as reconcile myself to my fate.
reconcileI reconciled myself to the loss.
reconcileI would rather kill myself than reconcile myself to my fate.
reconcileMy mother attempted to reconcile the couple.
reconcileShe became reconciled him with her friend.
reconcileShe reconciled herself to living there.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกลี่ยไกล่(v) reconcile, See also: mediate, harmonize, arrange for agreement, settle matter, Syn. ไกล่เกลี่ย, Example: ปัญหาสันติภาพในตะวันออกกลางครั้งนี้ สหรัฐไม่ได้เป็นนายหน้าหรือตัวกลางเจรจาไกล่เกลี่ยให้แก่ยิวหรืออาหรับอีกต่อไป, Thai Definition: พูดจาให้ตกลงกัน, พูดให้ปรองดองกัน
คืนดี(v) reconcile, See also: conciliate, restore good relation, get back on good terms, patch up, become reconciled, Syn. ดีกัน, ปรองดอง, หายโกรธ, Ant. โกรธกัน, Example: ผู้พิพากษาพยายามที่จะไกล่เกลี่ยให้คู่หย่าร้างคืนดีกัน, Thai Definition: โกรธกันแล้วกลับดีกัน
ดีกัน(v) reconcile, See also: conciliate, restore good relation, get back on good terms, patch up, become reconciled, Syn. คืนดี, หายโกรธ, Ant. โกรธกัน, Example: พ่อหายเมาแล้วกลับมาดีกันกับแม่ตามปกติราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น, Thai Definition: โกรธกันแล้วกลับดีกัน
ง้อ(v) reconcile, See also: make friendly again, Syn. ขอคืนดี, ขอดีด้วย, งอนง้อ, ง้องอน, Ant. โกรธ, ไม่ใส่ใจ, ไม่สนใจ, Example: เขาตั้งใจว่าหลังจากทะเลาะกันคราวนี้เขาจะไม่ง้อหล่อนอีกต่อไป
ง้องอน(v) reconcile, See also: make friendly again, conciliate, Syn. ง้อ, งอนง้อ, ขอคืนดี, Ant. โกรธ, ไม่สนใจ, Example: นพพรสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ยอมกลับไปง้องอนหล่อนเด็ดขาด, Thai Definition: ขอคืนดีด้วยโดยไม่มีทิฐิมานะถือโกรธ, อ่อนเข้าหาเพื่อให้ยอมหรือช่วยเหลือ
งอนง้อ(v) reconcile, See also: make friendly again, conciliate, Syn. ง้องอน, ขอคืนดี, ขอดีด้วย, Ant. โกรธ, Example: ถ้าหล่อนโกรธก็ไปงอนง้อเสียสิ เดี๋ยวก็ใจอ่อนยอมคืนดีเองแหล่ะ, Thai Definition: ขอคืนดีด้วยโดยไม่มีทิฐิมานะถือโกรธ, อ่อนเข้าเพื่อให้ยอมหรือช่วยเหลือ
ปรับความเข้าใจ(v) reconcile, See also: negotiate for mutual understanding, adjust differences, come to an understanding, Example: สถานการณ์เริ่มดีขึ้นเมื่อสองฝ่ายยอมปรับความเข้าใจกัน
ญาติดี(v) reconciled after estrangement, See also: be an friendly terms, Syn. เป็นมิตร, คืนดี, Ant. โกรธ, Example: ผมไม่อยากญาติดีกับเขา, Thai Definition: เป็นมิตรกันดังเดิม
ญาติดีกัน(v) reconcile, Syn. คืนดีกัน, Example: เมื่อหายโกรธกันแล้ว เรามาญาติดีกันเถอะ
ไกล่เกลี่ย(v) reconcile, See also: conciliate, arbitrate, mediate, smooth, make peace, patch up, Syn. ประนีประนอม, Example: ตำรวจกำลังไกล่เกลี่ยคู่กรณี, Thai Definition: พูดจาให้ปรองดองกัน, พูดจาให้ตกลงกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อโหสิกรรม[ahōsikam] (v) EN: be at peace ; be reconciled ; come to terms ; forgive
ดีกัน[dīkan] (v) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled  FR: se réconcilier ; être en bons termes (avec qqn)
คืนดี[kheūndī] (v) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled  FR: se réconcilier ;
ไกล่เกลี่ย[klaiklīa] (v) EN: smooth ; reconcile ; conciliate ; compound ; make peace ; arbitrate ; mediate ; patch up ; intervene  FR: s'entremettre ; concilier ; arbitrer
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท[klaiklīa khøphiphāt] (v, exp) EN: settle a dispute ; arrange differences ; reconcile differencies
เกลี่ยไกล่[klīaklai] (v) EN: reconcile ; mediate ; harmonize ; arrange for agreement ; settle matter  FR: réconcilier
ง้อ[ngø] (v) EN: reconcile ; make friendly again ; seek reconciliation (with) ; ask forgiveness from ; make up to  FR: intercéder ; essayer de se réconcilier
ง้องอน[ngø-ngøn] (v) EN: reconcile ; make friendly again ; conciliate
ประนีประนอม[pranīpranøm] (v) EN: compromise ; come to terms with ; reconcile  FR: transiger ; composer
ปรับความเข้าใจ[prap khwām khaojai] (v, exp) EN: reconcile ; negotiate for mutual understanding ; adjust differences ; come to an understanding

CMU English Pronouncing Dictionary
RECONCILE R EH1 K AH0 N S AY2 L
RECONCILED R EH1 K AH0 N S AY2 L D
RECONCILES R EH1 K AH0 N S AY2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reconcile (v) rˈɛkənsaɪl (r e1 k @ n s ai l)
reconciled (v) rˈɛkənsaɪld (r e1 k @ n s ai l d)
reconciles (v) rˈɛkənsaɪlz (r e1 k @ n s ai l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yù, ㄩˋ, ] reconciled; smooth, #30,357 [Add to Longdo]
调停[tiáo tíng, ㄊㄧㄠˊ ㄊㄧㄥˊ, / 調] reconcile, #43,828 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
丸く治まる;丸く収まる;丸くおさまる[まるくおさまる, marukuosamaru] (exp,v5r) to settle peacefully; to work out peacefully; to come to an amicable solution; to become reconciled [Add to Longdo]
融和を図る;融和をはかる[ゆうわをはかる, yuuwawohakaru] (exp,v5r) to try to be reconciled (with); to take measures to bring about reconciliation [Add to Longdo]
縒りを戻す;よりを戻す[よりをもどす, yoriwomodosu] (exp,v5s) to get back together again; to be reconciled [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reconcile
   v 1: make (one thing) compatible with (another); "The scientists
      had to accommodate the new results with the existing
      theories" [syn: {accommodate}, {reconcile}, {conciliate}]
   2: bring into consonance or accord; "harmonize one's goals with
     one's abilities" [syn: {harmonize}, {harmonise}, {reconcile}]
   3: come to terms; "After some discussion we finally made up"
     [syn: {reconcile}, {patch up}, {make up}, {conciliate},
     {settle}]
   4: accept as inevitable; "He resigned himself to his fate" [syn:
     {resign}, {reconcile}, {submit}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top