ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

outer space

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outer space-, *outer space*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outer space(n) บริเวณนอกโลกซึ่งมีดาวดวงอื่นอยู่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
outer space treatyสนธิสัญญาว่าด้วยอวกาศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Outer spaceอวกาศ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
outer spaceIt's not as if an emissary from outer space will have slipped into school uniform and be loitering around seeking a partner.
outer spaceThe crew is busy preparing for the voyage into outer space.
outer spaceThe crew prepared for the voyage to outer space.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวกาศ[awakāt] (n) EN: space ; outer space ; vacuum  FR: espace [m] ; cosmos [m] ; vide [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
太空[tài kōng, ㄊㄞˋ ㄎㄨㄥ, ] outer space, #4,838 [Add to Longdo]
外层空间[wài céng kōng jiān, ㄨㄞˋ ㄘㄥˊ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ, / ] outer space, #61,201 [Add to Longdo]
外太空[wài tài kōng, ㄨㄞˋ ㄊㄞˋ ㄎㄨㄥ, ] outer space [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウタースペース[auta-supe-su] (n) outer space [Add to Longdo]
宇宙空間[うちゅうくうかん, uchuukuukan] (n,adj-no) outer space; void of space; (P) [Add to Longdo]
外宇宙[がいうちゅう, gaiuchuu] (n) outer space [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 outer space
   n 1: any location outside the Earth's atmosphere; "the
      astronauts walked in outer space without a tether"; "the
      first major milestone in space exploration was in 1957,
      when the USSR's Sputnik 1 orbited the Earth" [syn: {outer
      space}, {space}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top