ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nagger

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nagger-, *nagger*
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nagger (n) nˈægər (n a1 g @ r)
naggers (n) nˈægəz (n a1 g @ z)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nagger?Nagger"? The Dictator (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
SNAGGER S N AE1 G ER0
SNAGGERS S N AE1 G ER0 Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nörgler {m}nagger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nagger
   n 1: someone (especially a woman) who annoys people by
      constantly finding fault [syn: {scold}, {scolder}, {nag},
      {nagger}, {common scold}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top