ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

much more

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -much more-, *much more*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
much moreAll human beings are much more intelligent than animals.
much moreA word spoken at the wrong time can do very much more harm than good.
much moreCrawl forward is done much more agilely - scuttle like a cockroach!
much moreEveryone has a right to enjoy his liberty, much more his life.
much moreFar from stopping, the storm became much more intense.
much moreHe can speak English much more fluently than I can.
much moreHe can speak some Spanish, much more English.
much moreHe has much more money than I have.
much moreHe is good at French, much more so at English.
much moreHe is much more of a golf enthusiast than I am.
much moreHe knows French, much more English.
much moreHe likes dancing, much more music.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เยอะ(adv) much, See also: much more, far more, Syn. มากมาย, มาก, เยอะแยะ, Ant. นิดเดียว, Example: เขามีมรดกเยอะจะตาย ยังมาทำเป็นงกอีก, Thai Definition: มากเหลือหลาย, มีถมไป
เป็นกอง(adv) much, See also: much more, far more, Syn. เยอะ, มากมาย, มาก, ก่ายกอง, Ant. นิดเดียว, Example: พอเพิ่มเวลางานมากขึ้นพวกเราก็ได้งานมากขึ้นเป็นกอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นกอง[pen køng] (adv) EN: much ; much more ; far more
ยิ่งไปกว่า[ying pai kwā] (x) EN: much more than ; not only that ; in addition
เยอะ[yoe] (adv) EN: much ; much more ; far more ; plenty of ; lots ; heaps ; piles  FR: beaucoup ; plein (de)

Japanese-English: EDICT Dictionary
どん[don] (pref) (1) very; totally; (2) (See 殿・どの) polite suffix used after a person's name (often of an apprentice; used much more broadly in southern Kyushu); (n,adv-to) (3) bang (e.g. of large drum, signal pistol, etc.); with a thud; sound when slamming something down [Add to Longdo]
一層[いっそう, issou] (adv,adj-no) (1) (uk) much more; still more; all the more; more than ever; (n,adj-no) (2) single layer (or storey, etc.); (adv) (3) (arch) (See いっそ) rather; sooner; preferably; (P) [Add to Longdo]
一段[いちだん, ichidan] (adv-to,adv) (1) more; much more; still more; all the more; (n) (2) step; rung; level; rank; (3) paragraph; passage; (4) (e.g. 食べる) (See 五段・1) Japanese verb group; (5) first rank (in martial arts, etc.); (P) [Add to Longdo]
言わんや;況んや;況や;况や[いわんや, iwanya] (exp) much more; not to mention; not to speak of; to say nothing of; let alone [Add to Longdo]
神代文字[じんだいもじ, jindaimoji] (n) ancient Japanese characters (regarded today as created at a much more recent date) [Add to Longdo]
未だ未だ[まだまだ, madamada] (adv) (uk) still some way to go before the goal; still more to come; much more; not yet [Add to Longdo]
未払いローン[みはらいローン, miharai ro-n] (n) (obsc) (貸付残高 is much more common) (See 貸付残高) outstanding loan [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top