ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

medicaid

M EH1 D AH0 K EY2 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -medicaid-, *medicaid*, medicai
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Medicaid(n) โครงการประกันสุขภาพของรัฐบาล, Syn. Medicare

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
medicaidDecision to disallow Medicaid for second cochlea implant withdrawn.
medicaidMedicaid, a program originally created to provide medical care for poverty-level women and children, today spends almost a third of its budget on the old people.

CMU English Pronouncing Dictionary
MEDICAID M EH1 D AH0 K EY2 D

Japanese-English: EDICT Dictionary
メディケイド[medeikeido] (n) Medicaid [Add to Longdo]
低所得者医療扶助[ていしょとくしゃいりょうふじょ, teishotokushairyoufujo] (n) (obsc) (See メディケイド) support for medical treatment for those on low income; Medicaid [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Medicaid
      n 1: health care for the needy; a federally and state-funded
           program

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top