ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lawyers

L AO1 Y ER0 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lawyers-, *lawyers*, lawyer
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lawyersทนายความ [TU Subject Heading]
Lawyersนักกฎหมาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Those lawyers talk and talk, even when it's an open-and-shut case like this one.ทนายความผู้ที่พูดคุยและพูดคุยถึงแม้จะเป็นกรณีที่เปิดและปิดเช่นนี้ 12 Angry Men (1957)
- Lawyers aren't infallible.- ทนายความไม่ได้ผิด 12 Angry Men (1957)
That doesn't sit well with a jury. Most lawyers avoid it.ที่ไม่ได้นั่งรวมกับคณะลูกขุน ทนายความส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงได้ 12 Angry Men (1957)
My brothers India is 700,000 villages not a few hundred lawyers in Delhi and Bombay.พี่น้องทั้งหลาย อินเดีย มีเจ็ดแสนหมู่บ้าน Gandhi (1982)
He's had a spot of bother with lawyers in the past.เขามีจุดของความรำคาญ กับนักกฎหมายในอดีต In the Name of the Father (1993)
So my lawyers will argue.ร็อคกี้เฟลเลอร์ก็พูดงั้น Titanic (1997)
All fucking lawyers gots initials in the middle of their namesพวกทนายเฮงซวย มีชื่ออักษรย่ออยู่ตรงกลาง The Legend of 1900 (1998)
Next thing, it' ll be no lawyers and we' ll all be out of business.หลังจากนี่คง.. ห้ามเรียกทนาย สุดท้ายพวกฉันก็จะไม่เหลืออะไร Dark Harbor (1998)
Has paged their lawyers but he hasn't called back yetโทรหาทนายแล้ว แต่ยังไม่โทรกลับครับ Infernal Affairs (2002)
Well, I mean, I guess now that he's awake, he can tell the lawyers what really happened.ก็งั้น ฉันว่าเขาก็ฟื้นแล้ว เขาจะได้บอกพวกทนายว่าไปเกิดอะไรขึ้นจริงๆ The O.C. (2003)
I see how these cops and lawyers look at me.ผมเห็นเวลาตำรวจกับทนายพวกนี้มองผม The O.C. (2003)
And corporate lawyers a century and a half ago realized that they needed more power to operateทนายความของบรรษัทเมื่อร้อยกว่าปีก่อน รู้ว่าบรรษัทต้องการอำนาจมากขึ้นเพื่อดำเนินงาน The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lawyersAmong the audience, there were teachers, lawyers, engineers, and so on.
lawyersHe had three sons who became lawyers.
lawyersLawyers make mega bucks when they win cases.
lawyersLegal services will be provided by lawyers and other experts to be appointed the government.
lawyersOne of my brothers is a teacher, and the others are lawyers.
lawyersThe lawyers argued the case for hours.
lawyersThe trial lawyers couldn't get past the Mafia leader's stonewalling tactics.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มารยาททนายความ[mārayāt thanāikhwām] (n, exp) EN: lawyers' professional etiquette

CMU English Pronouncing Dictionary
LAWYERS L AO1 Y ER0 Z
LAWYERS L OY1 ER0 Z
LAWYERS' L AO1 Y ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lawyers (n) lˈɔːjəz (l oo1 y @ z)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top