ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

july

JH UW2 L AY1   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -july-, *july*, ju
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
July[N] กรกฎาคม
July[N] เดือนกรกฎาคม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
july(จูไล') n. กรกฎาคม
fourth of julyn. วันอิสรภาพหรือวันชาติของสหรัฐอเมริกา., Syn. Independence Day

English-Thai: Nontri Dictionary
July(n) เดือนกรกฎาคม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Who? Colonel Julyan?ใครนะ ผู้พันจูเลี่ยนเหรอ Rebecca (1940)
Colonel Julyan called. He's the chief constable of the county.พันเอกจูเลี่ยนโทรมา ท่านเป็นสารวัตรตำรวจประจำท้องที่ Rebecca (1940)
Well, Colonel Julyan, apparently I did make a mistake about that other body.ผู้พันจูเลี่ยนครับ เห็นชัดว่าผมชี้ศพนั่นผิดพลาด Rebecca (1940)
Colonel Julyan, this is Mr. Favell.ผู้พันจูเลี่ยนครับนี่คือคุณฟาเวล Rebecca (1940)
Find Colonel Julyan. Tell him I want to see him immediately.ไปหาผู้พันจูเลี่ยน บอกว่าผมต้องการพบท่านด่วน Rebecca (1940)
Oh, I know Colonel Julyan. We're old friends, aren't we?ผมรู้จักท่านผู้พันจูเลี่ยน เราเป็นเพื่อนเก่ากันไม่ใช่หรือครับ Rebecca (1940)
Surely, Colonel Julyan, you're not going to allow this fellow to...ผู้พันจูเลี่ยนครับท่านคงไม่ยอมให้นายคนนี้-- Rebecca (1940)
Colonel Julyan, Mrs. Danvers. I believe you know everyone else.ผู้พันจูเลี่ยนครับ นี่คือคุณนายแดนเวอร์ส์ ผมว่าคุณคงรู้จักคนอื่นๆ แล้ว Rebecca (1940)
Will we be needed at the inquest any further, Colonel Julyan?- เรายังจำเป็นต้องไต่สวนกันต่อมั้ยครับ ผู้พันจูเลี่ยน Rebecca (1940)
The Fire Chief wants you to go over the Fourth of July...หัวหน้าหน่วยดับเพลิง ต้องการให้คุณทบทวนงานวันชาติ... Jaws (1975)
You yell, "Shark!"... we've got a panic on our hands on the Fourth of July.เเต่ถ้าตะโกนว่า "ฉลาม!"... เราก็จะได้ความโกลาหลฉลองวันชาติ Jaws (1975)
Starting July 1, 8:30 p.m...เริ่มวันที่1 กรกฎาคม 20.30 น... Jaws (1975)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
julyThe album will have been completed by next July.
julyWhen I attended a Japanese high school last July, I was impressed with what I saw.
julyCherries are ripe in June or July.
julyEach year in July, when the Championships are over, he starts to prepare for the next year.
julyI'll pay you back a week from today, that is, on July 21.
july"When do you swim?" "I swim in July."
julyI wonder if the first week (or so) of July is too early to go to the beach.
julyThe prefectural governor got the upper hand in the July elections.
julyIt's cool today for July.
julyThe summer vacation begins in July.
julyChronic care beds for patients long stay patients will be drastically cut from July, a state where many people will be cut off from nursing and treatment is feared.
julyI'm taking a vacation from July 20 through August 8.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก.ค.[N] July, See also: Jul., Syn. กรกฎาคม
กรกฎาคม[N] July, Syn. เดือนกรกฎาคม, Example: โรงเรียนมีโปรแกรมจัดทัศนศึกษานอกสถานที่ในวันที่ 20 เดือนกรกฎาคมนี้, Thai definition: ชื่อเดือนที่ 7 ตามสุริยคติ ซึ่งเริ่มด้วยเดือนมกราคม มี 31 วัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดือนกรกฎาคม[n. exp.] (deūoen karakadākhom) EN: July   FR: mois de juillet [m] ; juillet [m]
กรกฎา[n.] (karakadā) EN: July   FR: juillet [m]
กรกฎาคม[n.] (karakadākhom) EN: July   FR: juillet [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
JULY    JH UW2 L AY1
JULY    JH AH0 L AY1
JULY'S    JH UW2 L AY1 Z
JULY'S    JH AH0 L AY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
July    (n) ʤˈuːlˈaɪ (jh uu1 l ai1)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
七月[qī yuè, ㄑㄧ ㄩㄝˋ, ] July; seventh month, #7,425 [Add to Longdo]
七月一号[qī yuè yī hào, ㄑㄧ ㄩㄝˋ ㄧ ㄏㄠˋ, / ] July 1 [Add to Longdo]
七月三十号[qī yuè sān shí hào, ㄑㄧ ㄩㄝˋ ㄙㄢ ㄕˊ ㄏㄠˋ, / ] July 30 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
7月王政[しちがつおうせい, shichigatsuousei] (n) (French) July Monarchy [Add to Longdo]
アメリカ独立記念日[アメリカどくりつきねんび, amerika dokuritsukinenbi] (n) American Independence day; Fourth of July [Add to Longdo]
ジュライ[, jurai] (n) July [Add to Longdo]
ノルマンディー上陸作戦[ノルマンディーじょうりくさくせん, norumandei-jourikusakusen] (n) Invasion of Normandy (June-July 1944); Normandy Invasion [Add to Longdo]
ポツダム宣言[ポツダムせんげん, potsudamu sengen] (n) Potsdam Declaration (July 26, 1945 statement establishing the terms of a Japanese surrender) [Add to Longdo]
海の日[うみのひ, uminohi] (n) Marine Day (national holiday; 3rd Monday of July) [Add to Longdo]
祇園会[ぎおんえ, gion'e] (n) (See 祇園祭) Gion Festival (in Kyoto during the month of July, with high point on the 17th) [Add to Longdo]
祇園祭[ぎおんまつり, gionmatsuri] (n) Gion Festival (in Kyoto during the month of July, with high point on the 17th) [Add to Longdo]
五節[ごせつ, gosetsu] (n) the five festivals (Jan 7th, March 3rd, May 5th, July 7th and Sep 9th) [Add to Longdo]
五節句[ごせっく, gosekku] (n) the five festivals (Jan 7th, March 3rd, May 5th, July 7th and Sep 9th) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  July
      n 1: the month following June and preceding August

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top