ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jingoes

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jingoes-, *jingoes*, jingoe
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jingoes (n) ʤˈɪŋgouz (jh i1 ng g ou z)
jingo (n) ʤˈɪŋgou (jh i1 ng g ou)
jingoism (n) ʤˈɪŋgouɪzəm (jh i1 ng g ou i z @ m)
jingoist (n) ʤˈɪŋgouɪst (jh i1 ng g ou i s t)
jingoists (n) ʤˈɪŋgouɪsts (jh i1 ng g ou i s t s)
jingoistic (j) ʤˌɪŋgouˈɪstɪk (jh i2 ng g ou i1 s t i k)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jingoism(n) ความเชื่อที่คิดว่าประเทศของตนเหนือกว่าชาติใดๆ, See also: การรักชาติอย่างรุนแรง, Syn. chauvinism

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jingo(จิง'โก) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ผู้แสดงความรักชาติอย่างรุนแรงและรุกราน -Phr. (byjingo! คำอุทานเพื่อแสดงการย้ำ) -, Syn. chauvinist, Ant. pacifist
jingoism(จิง'โกอิสซึม) n. การแสดงความรักชาติที่รุนแรงและโวยวาย,การแสดงความรักชาติแบบรุกราน., See also: jingoist n., adj. ดูjingoism jingoistic adj. ดูjingoism

English-Thai: Nontri Dictionary
jingo(n) คนบ้าสงคราม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jingoismคติรักชาติแบบใฝ่สงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary
JINGOISM JH IH1 NG G OW2 IH0 Z AH0 M
JINGOISTIC JH IH0 NG G OW0 IH1 S T IH0 K

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chauvinist {m}flag-waver; jingo [Add to Longdo]
chauvinistisch {adj}chauvinistic; jingoistic; flag-waving [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジンゴイズム[jingoizumu] (n) jingoism [Add to Longdo]
個人誤差[こじんごさ, kojingosa] (n) personal equation [Add to Longdo]
主戦論[しゅせんろん, shusenron] (n) war advocacy; jingoism; bellicose argument [Add to Longdo]
神護景雲[じんごけいうん, jingokeiun] (n) Jingo-keiun era (767.8.16-770.10.1) [Add to Longdo]
人後[じんご, jingo] (n-adv,n-t) behind others; losing out to others [Add to Longdo]
人後に落ちない[じんごにおちない, jingoniochinai] (exp) to be second to none (in) [Add to Longdo]
人語[じんご, jingo] (n) human speech [Add to Longdo]
壬午[みずのえうま;じんご, mizunoeuma ; jingo] (n) (See 干支) nineteenth of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
地神五代[ちじんごだい, chijingodai] (n) (See 天神七代) five generations of earthly deities [Add to Longdo]
天声人語[てんせいじんご, tenseijingo] (exp) vox populi, vox dei (the people's voice is the voice of God) [Add to Longdo]
天平神護[てんぴょうじんご, tenpyoujingo] (n) Tempyou-jingo era (765.1.7-767.8.16) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top