ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jags

JH AE1 G Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jags-, *jags*, jag
CMU English Pronouncing Dictionary
JAGS JH AE1 G Z
JAGO Y AA1 G OW0
JAGT JH AE1 T
JAGER JH EY1 G ER0
JAGOW Y AA1 G OW0
JAGGED JH AE1 G D
JAGGER JH AE1 G ER0
JAGUAR JH AE1 G W AA2 R
JAGODA JH AA0 G OW1 D AH0
JAGLOM Y AE1 G L AH0 M
DEJAGER D EH1 JH EY0 G ER0
JAGUARS JH AE1 G W AA2 R Z
JAGGERS JH AE1 G ER0 Z
JAGDISH JH AE1 G D IH2 SH
JAGIELLO JH AA0 JH EH1 L OW0
JAGGER'S JH AE1 G ER0 Z
JAGUAR'S JH AE1 G W AA2 R Z
JAGLOM'S Y AE1 G L AH0 M Z
JAGIELSKI Y AH0 G IY1 L S K IY0
JAGODZINSKI Y AH0 G AH0 JH IH1 N S K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jags (v) ʤˈægz (jh a1 g z)
jag (v) ʤˈæg (jh a1 g)
jaggy (j) ʤˈægiː (jh a1 g ii)
jagged (j) ʤˈægɪd (jh a1 g i d)
jagged (v) ʤˈægd (jh a1 g d)
jaguar (n) ʤˈægjuəʳr (jh a1 g y u@ r)
jaggier (j) ʤˈægɪəʳr (jh a1 g i@ r)
jagging (v) ʤˈægɪŋ (jh a1 g i ng)
jaguars (n) ʤˈægjuəʳz (jh a1 g y u@ z)
jaggiest (j) ʤˈægɪɪst (jh a1 g i i s t)

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
jagger(n) English rock star (born in 1943)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jag(vt) ตัดในลักษณะที่ไม่เรียบ
jag(n) รอยขรุขระที่ขอบหรือผิว, Syn. sharp projection
jag(n) ช่วงเวลาที่กำลังมึนเมา, Syn. sharp projection
jagged(adj) เป็นหยัก, See also: เป็นฟันปลา, ขรุขระ, Syn. ragged, uneven, craggy, Ant. even
jaguar(n) เสือจากัวร์, See also: สัตว์ตระกูลเสืออยู่ในเขตร้อนของทวีปอเมริกา, Syn. Panthera onca

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jag(แจก) {jagged,jagging,jags} n. ปุ่ม. vt. ทำให้มีปุ่ม., See also: jagged adj. เป็นปุ่ม jaggy adj. เป็นปุ่ม, Syn. point, notch
jager(เจ'เกอะ) n. นายพราน
jagged(แจก'กิด) adj. เป็นเหลี่ยมแหลม,เป็นซี่ฟัน,ขรุขระ., See also: jaggedness n. ดูjagged, Syn. sawlooth
jagging wheeln. ที่ครูดให้เป็นรอย
jaguar(แจก'วาร์) n. เสือจากัว
jaguarundin. แมวอเมริการ่างยาวขาสั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
jag(n) ปุ่ม,รอยขรุขระ
jag(vt) ทำให้เป็นปุ่ม,เฉือน,ตัด
jaguar(n) เสือแผ้ว,เสือจากัวร์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enhydris Jagoriiงูสายรุ้งลาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jagThe jagged edge ripped a hole in his trousers.
jagMs Jaguar offered Mr Clinton the position because she had faith in his capabilities.
jagShe called the kitten "jaguar".

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นปุ่มปม(adj) gnarled, See also: jagged, knotted, bristly, knotty, uneven, Syn. ตะปุ่มตะป่ำ, ปุ่มป่ำ, Ant. เรียบ, Example: การสึกกร่อนทำให้ยอดเขามีลักษณะเป็นปุ่มปมตลอดแนว, Thai Definition: เป็นปุ่มเป็นปมขรุขระอย่างผิวมะกรูด
ตะปุ่มตะป่ำ(adj) knobby, See also: jagged, ragged, gnarled, knotted, bumpy, Syn. ปุ่มป่ำ, ขรุขระ, นูน, Ant. เรียบ, เนียน, Example: มะกรูดมีผิวตะปุ่มตะป่ำไม่เรียบลื่นเหมือนมะนาว, Thai Definition: นูนขึ้นเป็นปมๆ, เป็นปุ่มเป็นปมขรุขระอย่างผิวมะกรูด
ไม่สม่ำเสมอ(adj) rough, See also: rugged, uneven, jagged, bumpy, Syn. ไม่เท่ากัน, ขรุขระ, Example: ถนนสายนี้เป็นถนนที่มีผิวหน้าถนนไม่สม่ำเสมอ
กร้าน(adj) rough, See also: hard, coarse, weathered, jagged, Syn. ด้าน, หยาบ, แข็ง, กระด้าง, Ant. นุ่ม, Example: ชายชรายื่นมืออันหยาบกร้านที่ผ่านวันและวันเวลามานานปีลูบหัวเด็กหนุ่มอย่างอ่อนโยน
แฉก(n) v-shaped projection, See also: point of the star, serration (leaves), jagged edge, Example: ปลาทูมีครีบหางเป็นแฉกรูปส้อม, Count Unit: แฉก, Thai Definition: ลักษณะของสิ่งที่เป็นแผ่นและแยกออกเป็นจักๆ หรือเป็นทางยาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฉก[chaēk] (adj) EN: v-shaped ; serrated ; jagged ; forked ; pointed ; notched ; having sharp projections  FR: pointu
แฉก ๆ[chaēk-chaēk] (adj) EN: v-shaped ; serrated ; jagged ; forked ; pointed ; having sharp projections
ขรุขระ[khrukhra] (adj) EN: rugged ; jagged ; jaggy ; rough ; bumpy ; uneven  FR: accidenté ; défoncé ; cahoteux ; inégal ; rugueux
แง่[ngaē] (n) EN: corner ; angle ; edge ; jag ; ledge ; protuberance  FR: coin [m] ; angle [m] ; saillie [f] ; rebord [m] ; aspérité [f]
เสือจากัว[seūa jākūa] (n) EN: jaguar  FR: jaguar [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
缺口[quē kǒu, ㄑㄩㄝ ㄎㄡˇ, ] nick; jag; gap; shortfall, #7,149 [Add to Longdo]
参差不齐[cēn cī bù qí, ㄘㄣ ㄘ ㄅㄨˋ ㄑㄧˊ, / ] unevenly matched (成语 saw); scraggly; jagged, #24,500 [Add to Longdo]
参差[cēn cī, ㄘㄣ ㄘ, / ] uneven; jagged; snaggletooth; ragged; serrated, #43,754 [Add to Longdo]
美洲虎[Měi zhōu hǔ, ㄇㄟˇ ㄓㄡ ㄏㄨˇ, ] jaguar, #68,533 [Add to Longdo]
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, ] jagged mountain peaks (poetic); rocky peaks; lofty and dangerous [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ジャガ芋[じゃがいも, jagaimo] (n) มันฝรั่ง

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Düsenjäger[ดืนเซนแยเกอร์] (n) (Der)เครื่องบินรบไอพ่น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anti-Aliasing {n} [comp.]anti-aliasing; dejagging [Add to Longdo]
Besoffenheit {f}jaggedness [Add to Longdo]
Entenjagd {f}duck shooting [Add to Longdo]
Falkenjagd {f}falconry [Add to Longdo]
Federwild {n}; Jagdvogel {m}game bird [Add to Longdo]
Fuchsjagd {f} | Fuchsjagden {pl}fox hunting | fox huntings [Add to Longdo]
Hetze {f}; Hetzjagd {f}chevy; chivy; coursing; hunt [Add to Longdo]
Hexenverfolgung {f}; Hexenjagd {f} [hist.]witch-hunt [Add to Longdo]
Jagd {f} | Jagden {pl}hunt; shoot; shooting | hunts [Add to Longdo]
Jagd {f}; Jagen {n}; Jagd... | auf die Jagd gehenhunting | to go hunting; to go shooting [Add to Longdo]
Jagd {f} (nach)chase (after); pursuit (of) [Add to Longdo]
Jagd {f}; Hetze {f}dash [Add to Longdo]
eine wilde Jagd nacha mad rush for [Add to Longdo]
Jagdaufseher {m} | Jagdaufseher {pl}gamekeeper | gamekeepers [Add to Longdo]
Jagdaufseher {m}gillie; ghillie [Add to Longdo]
Jagdaufseher {m}game warden [Add to Longdo]
Jagdbeute {f}bag [Add to Longdo]
Jagdbeute {f}; Wild {n}quarry [Add to Longdo]
Jagdbomber {m} [mil.]fighter bomber [Add to Longdo]
Jagdfalke {m}gyrfalcon [Add to Longdo]
Jagdflieger {m} [mil.]fighter pilot [Add to Longdo]
Jagdflugzeug {n} [mil.]fighter (plane) [Add to Longdo]
Jagdgesellschaft {f}hunting party [Add to Longdo]
Jagdgesetz {m}game law [Add to Longdo]
Jagdgewehr {n}sporting gun [Add to Longdo]
Jagdhaus {n}hunting lodge [Add to Longdo]
Jagdhorn {n}; Waldhorn {n} | Jagdhörner {pl}; Waldhörner {pl}hunting horn | bugles [Add to Longdo]
Jagdhütte {f}shooting box [Add to Longdo]
Jagdhund {m}hound [Add to Longdo]
Jagdmesser {n} | Jagdmesser {pl}hunting knife | hunting knives [Add to Longdo]
Jagdpferd {n}; Jagdhund {m}hunter [Add to Longdo]
Jagdrecht {n}shooting right [Add to Longdo]
Jagdrevier {n}hunting ground [Add to Longdo]
Jagdschein {m}shooting licence; game licence [Add to Longdo]
Jagdtasche {f}game bag [Add to Longdo]
Jagdwaffe {f}hunting weapon [Add to Longdo]
Jagd-U-Boot {n}hunter-killer [Add to Longdo]
Jagdzeit {f}hunting season [Add to Longdo]
Jaguar {m}jaguar [Add to Longdo]
Kesseltreiben {n}; Treibjagd {f}hunt; witch hunt; battue [Add to Longdo]
Menschenjagd {f}manhunt [Add to Longdo]
Monsterjagd {f}monster hunt [Add to Longdo]
Pirsch {f}; Pirschjagd {f} | auf die Pirsch gehenstalk; still hunt | to go (deer-) stalking [Add to Longdo]
Pirschjagd {f}stalking [Add to Longdo]
Riss {m}jag [Add to Longdo]
Schnäppchenjagd {f}bargain hunting [Add to Longdo]
Schnitzeljagd {f} (Geländespiel)paper chase; hare and hounds [Add to Longdo]
Schonzeit {f} (Jagd)close season; fence season [Add to Longdo]
Stellnetzjagd {f}; Blasennetzjagd {f} (von Buckelwalen)bubblenet feeding (of humpback whales) [Add to Longdo]
Treiber {m} (Jagd)beater (hunting) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がじゃがじゃ[gajagaja] (adj-na,adv) rummage (in a drawer) [Add to Longdo]
ぎざぎざ(P);ギザギザ[gizagiza (P); gizagiza] (adj-na,adj-no,n,adv) (on-mim) jagged; notched; corrugated; milled; serrated; (P) [Add to Longdo]
ぐじゃぐじゃ[gujaguja] (adj-no,adj-na,adv,adv-to) (1) soggy; soaking; drenched; (adv,adv-to) (2) incessantly (complaining) [Add to Longdo]
じゃが芋(P);ジャガ芋(P);馬鈴薯[じゃがいも(じゃが芋;馬鈴薯)(P);ジャガいも(ジャガ芋)(P);ジャガイモ;ばれいしょ(馬鈴薯)(P), jagaimo ( jaga imo ; bareisho )(P); jaga imo ( jaga imo )(P); jagaimo ; bareisho ( ] (n) (uk) (See ジャガタラ芋) potato (Solanum tuberosum); (P) [Add to Longdo]
アメリカ豹[アメリカひょう, amerika hyou] (n) jaguar [Add to Longdo]
ジャガー[jaga-] (n) jaguar; (P) [Add to Longdo]
ジャガーシーティーエス[jaga-shi-tei-esu] (n) {comp} JaguarCTS [Add to Longdo]
ジャガーネコ[jaga-neko] (n) oncilla (Leopardus tigrinus); little spotted cat; tigrillo; cunaguaro; tiger cat [Add to Longdo]
ジャガタラ芋;ジャガタラ薯[ジャガタラいも;ジャガタライモ, jagatara imo ; jagataraimo] (n) (uk) (See ジャガ芋) potato (Solanum tuberosum) (lit [Add to Longdo]
ジャギー[jagi-] (n) (1) jazz dance; (2) jaggies [Add to Longdo]
ジャグ[jagu] (n) jug [Add to Longdo]
ジャグジー;ジャクージ[jaguji-; jaku-ji] (n) jacuzzi [Add to Longdo]
ジャグヘッド[jaguheddo] (n) {comp} Jughead [Add to Longdo]
ジャグラー[jagura-] (n) juggler [Add to Longdo]
ジャグリング[jaguringu] (n) juggling [Add to Longdo]
ジャッグル[jagguru] (n,vs) juggle [Add to Longdo]
ヒョウ属[ヒョウぞく, hyou zoku] (n) Panthera (genus of the cat family Felidae containing tigers, lions, jaguars, and leopards) [Add to Longdo]
鬼が出るか蛇が出るか(io)[おにがでるかじゃがでるか, onigaderukajagaderuka] (exp) You never know what might happen [Add to Longdo]
蛇口(P);じゃ口[じゃぐち, jaguchi] (n) faucet; tap; (P) [Add to Longdo]
新ジャガ[しんジャガ, shin jaga] (n) new potatoes [Add to Longdo]
長者貝[ちょうじゃがい;チョウジャガイ, choujagai ; choujagai] (n) (uk) (obsc) (See 翁戎貝) Beyrich's slit shell (species of sea snail, Pleurotomaria beyrichii) [Add to Longdo]
肉ジャガ[にくジャガ, niku jaga] (n) meat and potato stew [Add to Longdo]
法務総監[ほうむそうかん, houmusoukan] (n) {mil} judge advocate general; JAG [Add to Longdo]
揚げじゃが[あげじゃが, agejaga] (n) fried potato (incl. French fries, chips, croquettes, etc.) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ぎざぎざ[ぎざぎざ, gizagiza] jagged (a-no) [Add to Longdo]
ジャギー[じゃぎー, jagi-] jaggies [Add to Longdo]
ジャガーシーティーエス[じゃがーしーていーえす, jaga-shi-tei-esu] JaguarCTS [Add to Longdo]
ジャグヘッド[じゃぐへっど, jaguheddo] Jughead [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
じゃが芋[じゃがいも, jagaimo] Kartoffel [Add to Longdo]
山刀[やまがたな, yamagatana] Buschmesser, Jagdmesser [Add to Longdo]
濫獲[らんかく, rankaku] ruecksichtsloses_Fischen, ruecksichtsloses_Jagen [Add to Longdo]
狩り[かり, kari] -Jagd [Add to Longdo]
狩り小屋[かりごや, karigoya] Jagdhuette [Add to Longdo]
狩る[かる, karu] -jagen [Add to Longdo]
狩猟[しゅりょう, shuryou] -Jagd [Add to Longdo]
狩猟期[しゅりょうき, shuryouki] Jagdzeit [Add to Longdo]
[りょう, ryou] JAGEN, JAGD [Add to Longdo]
猟犬[りょうけん, ryouken] Jagdhund [Add to Longdo]
猟銃[りょうじゅう, ryoujuu] Jagdgewehr [Add to Longdo]
獲物[えもの, emono] Jagdbeute, Kriegsbeute, -Beute, -Fang [Add to Longdo]
禁猟[きんりょう, kinryou] Jagdverbot [Add to Longdo]
蛍狩り[ほたるがり, hotarugari] Jagd_auf_Gluehwuermchen [Add to Longdo]
角笛[つのぶえ, tsunobue] -Horn, Jagdhorn, Waldhorn [Add to Longdo]
[たい, tai] JAGEN [Add to Longdo]
駆逐[くちく, kuchiku] vertreiben, verjagen, vernichten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top