ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hushed

HH AH1 SH T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hushed-, *hushed*, hush, hushe
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hushed(adj) เงียบ, See also: สงบ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He steps up to the ball. The crowd is hushed in anticipation.คนดูเงียบกริบ The Legend of Bagger Vance (2000)
at the end of the long, hushed hallwayเริ่มจากข้างนอก ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ Crying Out Love in the Center of the World (2004)
Spoken in hushed whispers of fear and awe.เอ่ยถึงด้วยความเกรงกลัวกระซิบด้วยความหวาดหวั่น Legends (2010)
Mr. Stilinksi, if that's your idea of a hushed whisper, you might want to pull the headphones out every once in a while.คุณสติลินสกี้ ถ้าคุณคิดจะกระซิบกระซาบกัน ก็น่าจะดึงหูฟังออกก่อนจะพล่ามนะ Pack Mentality (2011)
No need to get hushed and solemn about it.ไม่จำเป็นต้องปิดบัง และเครียดกับมัน Last Temptation (2011)
How does that get hushed up?แล้วเขาปิดข่าวได้ยังไง Number Crunch (2011)
"We speak in hushed voices,"พวกเราพูดกันด้วยน้ำเสียงอันแผ่วเบา" Lineage (2012)
I did try to console her in a hushed aside, but all she could say was, "Oh, so sad, so sad."ผมไม่พยายามที่จะปลอบใจเธอ ในเงียบกัน แต่ทุกอย่างที่เธอสามารถกล่าวคือ "โอ้ดังนั้นเศร้าเศร้า." The Invisible Woman (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hushedShe got into the room with hushed steps.
hushedShe hushed her baby to sleep.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงียบสงัด[ngīep sa-ngat] (adj) EN: quiet ; silent ; soundless ; noiseless ; inaudible ; hushed

CMU English Pronouncing Dictionary
HUSHED HH AH1 SH T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hushed (v) hˈʌʃt (h uh1 sh t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
閑散[かんさん, kansan] (adj-na) (1) deserted (esp. store, market, town, streets); very few people; (2) quiet; inactive; off-season; dull; hushed; (P) [Add to Longdo]
寂とした[じゃくとした;せきとした, jakutoshita ; sekitoshita] (adj-f) still; hushed [Add to Longdo]
鳴りを静める[なりをしずめる, nariwoshizumeru] (exp,v1) (1) (See 鳴りを潜める) to fall silent; to be hushed; (2) to be inactive; to lie low [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hushed
   adj 1: in a softened tone; "hushed voices"; "muted trumpets"; "a
       subdued whisper"; "a quiet reprimand" [syn: {hushed},
       {muted}, {subdued}, {quiet}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top