ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gangland

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gangland-, *gangland*, ganglan
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gangland(n) โลกอาชญากรรม, See also: แวดวงอาชญากร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ganglandn. หมู่คนเลว,หมู่อาชญากร

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
and Opie looks like the victim of gangland violence.และโอปี้จะดูเหมือนเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย ของความรุนแรงโลกอาชญากรรม The Sleep of Babies (2008)
Doesn't work anymore. Murder, kidnap, gangland shootouts.ตอนนี้มันไม่ได้ผลอีกต่อไป ฆาตกรรม ลักพาตัว แก๊งอันธพาล มือปืน Oiled (2010)
We just did a modern retelling of MacBeth set in gangland Chicago.ที่มีฉากหลังเป็นเมืองชิคาโก้ นั่นแปลกใหม่ดีนี่ Conspiracy Theories and Interior Design (2010)
It's being reported as a gangland war.มันน่าจะใช่ ระบุว่าเป็นสงครามระหว่างแก็งค์ Lange, H. (2011)
Said it was more like a military black op than a gangland shootout.เขาบอกว่ามันน่าจะมีอะไรมากว่า เหมือนน่าจะเป็นปฏิบัติการณ์ลับทางทหาร มากกว่าจะเป็นพวกแก็งค์ยิงกัน Lange, H. (2011)

Japanese-English: EDICT Dictionary
暴力団抗争[ぼうりょくだんこうそう, bouryokudankousou] (n) gangland war [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  gangland
      n 1: underworld organizations [syn: {organized crime},
           {gangland}, {gangdom}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top