ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fierceness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fierceness-, *fierceness*, fiercenes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fierceness(n) ความดุร้าย, See also: ความอำมหิต, ความรุนแรง, ความโหดเหี้ยม, Syn. cruelty, ferocity

English-Thai: Nontri Dictionary
fierceness(n) ความดุร้าย,ความบ้าคลั่ง,ความป่าเถื่อน,ความโหดร้าย,ความอำมหิต

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fierceness (n) fˈɪəʳsnəs (f i@1 s n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
劇烈[げきれつ, gekiretsu] (n) violence; severity; intenseness; fierceness [Add to Longdo]
剽悍[ひょうかん, hyoukan] (adj-na,n) fierceness; daring [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fierceness
   n 1: the property of being wild or turbulent; "the storm's
      violence" [syn: {ferocity}, {fierceness}, {furiousness},
      {fury}, {vehemence}, {violence}, {wildness}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top