ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fanfare

F AE1 N F EH2 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fanfare-, *fanfare*
Possible hiragana form: ふぁんふぁれ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fanfare(n) การประโคมแตรเดี่ยวแสดงการมาถึงของคนหรือสิ่งสำคัญ, See also: การเป่าแตร
fanfare(n) การโฆษณา, See also: การป่าวประกาศ, การประชาสัมพันธ์, Syn. exhibition, show

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fanfare(แฟน'แฟรฺ) n. เสียงแตรที่ดังกังวาล,การแสดงโอ้อวด,การโฆษณา,การประชาสัมพันธ์,การประโคม,แตรเดี่ยว

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fanfareHe came on board this company with a lot of fanfare and he turns out to have the skill and talent to live up to it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แตรฟันฟาร์(n) fanfare trumpet, Count Unit: ตัว, Thai Definition: แตรที่ใช้เป่าในเวลาเริ่มพิธีในการแข่งขันกีฬาเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอิกเกริก[oēkkaroēk] (adv) EN: with great fanfare ; on a grand scale ; uproariously ; loudly
แตรวง[traēwong] (n) EN: band ; musical group ; brass band  FR: groupe (musical) [m] ; orchestre [m] ; fanfare [f] ; orchestre de cuivres [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FANFARE F AE1 N F EH2 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fanfare (n) fˈænfɛəʳr (f a1 n f e@ r)
fanfares (n) fˈænfɛəʳz (f a1 n f e@ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大张旗鼓[dà zhāng qí gǔ, ㄉㄚˋ ㄓㄤ ㄑㄧˊ ㄍㄨˇ, / ] fanfare, #23,022 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fanfare {f}fanfare; flourish of trumpets; multitone horn [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ファンファール(P);ファンファーレ[fanfa-ru (P); fanfa-re] (n) (1) fanfare (ger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fanfare
   n 1: a gaudy outward display [syn: {ostentation}, {fanfare},
      {flash}]
   2: (music) a short lively tune played on brass instruments; "he
     entered to a flourish of trumpets"; "her arrival was greeted
     with a rousing fanfare" [syn: {flourish}, {fanfare},
     {tucket}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top