ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exclaim

IH0 K S K L EY1 M   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exclaim-, *exclaim*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exclaim[VT] ร้องอุทานเสียง (ดังด้วยความแปลกใจ, โกรธ, ตื่นเต้น), See also: อุทานเสียงดัง, Syn. cry out, speak out, yell
exclaim[VI] ร้องอุทานเสียง (ดังด้วยความแปลกใจ, โกรธ, ตื่นเต้น), See also: อุทานเสียงดัง, Syn. cry out, speak out, yell

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exclaim(เอคซฺเคลม') v. ร้องอุทาน,ร้องตะโกน,เปล่งเสียง,ร้อง., See also: exclaimer n. ดูexclaim exclamation n. ดูexclaim exclamatory adj. ดูexclaim

English-Thai: Nontri Dictionary
exclaim(vi) ร้องอุทาน,เปล่งเสียง,ร้องตะโกน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Every grownup was the same Uniformly, they'd exclaimผู้ใหญ่ทุกคนเหมือนกันหมด พูดกันเป็นเสียงเดียวว่า" The Little Prince (1974)
(MEN EXCLAIMING) There will be no survivors!จะไม่มีใครรอดชีวิตไปจากที่นี่! The Princess Bride (1987)
He exclaimed with great relish.เขาอุทานออกมาด้วยความดีใจ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Observe, if you will... [people exclaiming]คอยรายงานมาเถอะน่า! King Kong (2005)
(John exclaiming) - It was just a bad dream, darling.ลูกฝันร้ายไปเท่านั้นเอง An American Haunting (2005)
(CROWD EXCLAIMING)The Illusionist (2006)
[Audience Exclaiming][Audience Exclaiming] Little Miss Sunshine (2006)
(ALL exclaiming)(ALL EXCLAIMING) The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)
(ALL exclaiming)(ALL EXCLAIMING) The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)
(ALL EXCLAIMING)เสียงตกใจ American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
(ARTHUR EXCLAIMS)Changeling (2008)
(WOMEN EXCLAIMING) Someone's gotta fix them;ต้องไปซ่อมหน่อยล่ะ Changeling (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exclaimAnd since she refused to accept it, she had been living in extreme discomfort, exclaiming: "Why should we spend all the capital we are ever likely to have tying ourselves down to a place we detest!"
exclaimHe exclaimed that I should not touch the gun.
exclaimHe exclaimed that she was beautiful.
exclaimHe exclaimed 'what a dirty face you have'.
exclaim"Her charm is beyond description!" the artist exclaimed.
exclaim"Look - there's a fire!!" Exclaimed Dan.
exclaimThe artist exclaimed.
exclaimThe boy exclaimed in delight.
exclaim"This is what I was looking for," he exclaimed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุทาน[V] exclaim, See also: interject, ejaculate, Example: เด็กสาวอุทานอย่างตกใจ จนกระทะหลุดจากมือลงไปกลิ้งอยู่กับพื้น, Thai definition: ี่เปล่งเสียงออกมาเวลาตกใจ ดีใจ หรือเสียใจ เป็นต้น
เสียงอุทาน[N] exclamation, See also: exclaiming, Example: นักดำน้ำหนุ่มใหญ่ถึงกับลืมตัวหลุดเสียงอุทานออกมาเป็นภาษาชาวเกาะด้วยความตื่นตระหนก, Count unit: เสียง, Thai definition: เสียงหรือคำที่เปล่งออกมาเวลาตกใจ ดีใจ หรือเสียใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตะโกน[v.] (takōn) EN: shout ; bawl ; holler ; roar ; call out ; cry out ; yell ; exclaim ; scream ; bellow   FR: crier ; s'écrier
อุทาน[v.] (uthān) EN: exclaim ; interject   FR: s'exclamer

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCLAIM    IH0 K S K L EY1 M
EXCLAIMS    IH0 K S K L EY1 M Z
EXCLAIMED    IH0 K S K L EY1 M D
EXCLAIMING    IH0 K S K L EY1 M IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exclaim    (v) ˈɪksklˈɛɪm (i1 k s k l ei1 m)
exclaims    (v) ˈɪksklˈɛɪmz (i1 k s k l ei1 m z)
exclaimed    (v) ˈɪksklˈɛɪmd (i1 k s k l ei1 m d)
exclaiming    (v) ˈɪksklˈɛɪmɪŋ (i1 k s k l ei1 m i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exclaim
   v 1: utter aloud; often with surprise, horror, or joy; "`I won!'
      he exclaimed"; "`Help!' she cried"; "`I'm here,' the mother
      shouted when she saw her child looking lost" [syn:
      {exclaim}, {cry}, {cry out}, {outcry}, {call out}, {shout}]
   2: state or announce; "`I am not a Communist,' he exclaimed";
     "The King will proclaim an amnesty" [syn: {proclaim},
     {exclaim}, {promulgate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top