ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emcee

EH1 M S IY1   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emcee-, *emcee*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emcee[VT] เป็นโฆษก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ดำเนินรายการ, เป็นพิธีกร
emcee[VI] เป็นโฆษก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ดำเนินรายการ, เป็นพิธีกร
emcee[N] ผู้ดำเนินรายการ (คำไม่เป็นทางการ), See also: โฆษก, พิธีกร, Syn. announcer, master of ceremonies

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emcee(เอม'ซี) n. โฆษก,ผู้ดำเนินรายการ v. เป็นโฆษก,ดำเนินรายการ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Emcee: And now our final team--เชิญพบกับทีมสุดท้าย Sectionals (2009)
EMCEE ON microphone: A true warhero, a fabulous friend and a wonderful leader.ฮีโร่จากสงคราม เพื่อนผู้ยอดเยี่ยม และผู้นำที่แสนวิเศษ RED (2010)
It's the emcee from the auction. Gerald Jameson.เขาคือโฆษกในงานประมูล เจอรัลด์ เจมิสัน Veiled Threat (2011)
Rachel, you never stop talking. You wanna emcee?เรเชล เธอไม่เคยหยุดพูด อยากเป็นพิธีกรมั้ย? The Art of Making Art (2011)
EMCEE (over P.A.): Ladies and gentlemen, welcome to the 48th annualสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ยินดีต้อนรับเข้าสู่ งานครั้งที่ 48 Nationals (2012)
I roped myself into emcee duties for the night.ฉันรับหน้าที่เป็นพิธีกรในงานนี้ Rise of the Villains: The Last Laugh (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
EMCEE    EH1 M S IY1

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 emcee
   n 1: a person who acts as host at formal occasions (makes an
      introductory speech and introduces other speakers) [syn:
      {master of ceremonies}, {emcee}, {host}]
   v 1: act as a master of ceremonies [syn: {emcee}, {compere}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top