ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

einer

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -einer-, *einer*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้ามล้อ[hāmlø] (v) EN: brake ; stop ; cease  FR: freiner
ทำร้ายจิตใจ[thamrāi jitjai] (v, exp) EN: hurt one's feeling ; grieve ; sadden ; distress ; pain ; upset ; wound  FR: peiner ; attrister ; blesser
ถ่วง[thūang] (v) EN: slow ; drag ; delay ; retard ; hinder  FR: retarder ; ralentir ; freiner ; entraver
ถ่วงความเจริญ[thūang khwām jaroēn] (v, exp) FR: ralentir le développement ; entraver le développement ; freiner le développement ; gêner le développement
ถ่วงความก้าวหน้า[thūang khwām kāonā] (v, exp) FR: freiner le progrès

German-Thai: Longdo Dictionary
einerหนึ่ง (รูปกรรมรอง Dativ, หรือรูปแสดงความเป็นเจ้าของ Genetiv ของคำนามเพศหญิง) เช่น eine Frau mit einer roten Tasche ผู้หญิงคนหนึ่งกับกระเป๋าสีแดง, die Liebe einer Frau ความรักของผู้หญิงคนหนึ่ง, See also: ein
keinerSee also: kein
seinerSee also: sein
meinerของฉัน |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่หนึ่งรูป Dativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศกลางเอกพจน์| เช่น meiner alten Hose
meinerของฉัน |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่หนึ่งรูป Genetiv ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศหญิงเอกพจน์| เช่น meiner alten Hose
meinerของฉัน |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่หนึ่งรูป Genetiv ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศใดๆ พหูพจน์| เช่น meiner alten Hosen, meiner alten Häuser, meiner alten Tische
deiner1) ของเธอ |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สองรูป Dativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศกลางเอกพจน์| เช่น deiner alten Hose
deiner2) ของเธอ |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สองรูป Genetiv ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศหญิงเอกพจน์| เช่น deiner alten Hose
seiner1) ของเขา |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สามเพศชายและเพศกลางรูป Dativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศกลางเอกพจน์| เช่น seiner alten Hose
seiner2) ของเขา |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สามเพศชายและเพศกลางรูป Genetiv ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศหญิงเอกพจน์| เช่น seiner alten Hose

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einerkomplement {n}ones complement [Add to Longdo]
einer Sache die Krone aufsetzen [übtr.]to put the lid on sth. [Br.] [Add to Longdo]
einer Sache zu Leibe gehento bear down [Add to Longdo]
einer Sache Paroli bietento pit oneself against sth. [Add to Longdo]
einer plötzlichen Regung folgendon a sudden impulse [Add to Longdo]
einer Sache im Weg stehento be a bar to sth. [Add to Longdo]
einer Sache den richtigen Wert beimessento assess sth. at its true worth [Add to Longdo]
einer Partei beitretento join a party [Add to Longdo]
einer Sache beraubt sein; einer Sache beraubt werdento be shorn of sth. [Add to Longdo]
einer Sache eigeninbuilt [Add to Longdo]
einer nach dem anderenone at a time; one by one [Add to Longdo]
einer von beiden; beideseither [Add to Longdo]
einerlei wann; jedesmal wenn; allemal wennwhensoever [Add to Longdo]
einerseitson the one hand [Add to Longdo]
einer Sache entsprechento be in conformity with sth. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シュタイナー学校[シュタイナーがっこう, shutaina-gakkou] (n) Steiner school; (P) [Add to Longdo]
巻き網漁船[まきあみぎょせん, makiamigyosen] (n) round haul netter; seine netter; purse seiner [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一人一人[ひとりびとり, hitoribitori] einer_nach_dem_andern [Add to Longdo]
将棋倒し[しょうぎだおし, shougidaoshi] einer_nach_dem_andern_umfallen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top