ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disprove

D IH0 S P R UW1 V   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disprove-, *disprove*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disprove(vt) พิสูจน์ให้เห็นว่าผิด, See also: พิสูจน์ว่าผิด, Syn. refule, discredit, explode, Ant. prove

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disprove(ดิสพรูฟว') vt. พิสูจน์ว่าผิด,พิสูจน์หักล้าง, See also: disprovable adj. ดูdisprove, Syn. refute

English-Thai: Nontri Dictionary
disprove(vt) พิสูจน์ว่าไม่จริง,พิสูจน์ว่าผิด,หักล้าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disproveพิสูจน์แย้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disproveA good theory is characterized by the fact that it makes a number of predictions that could in principle be disproved or falsified by observation.
disproveJapan disproved phony accusations of computer chip dumping.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หักล้าง[haklāng] (v) EN: confute ; destroy ; erase ; obliterate ; refute ; disprove  FR: réfuter

CMU English Pronouncing Dictionary
DISPROVE D IH0 S P R UW1 V
DISPROVED D IH0 S P R UW1 V D
DISPROVEN D IH0 S P R UW1 V IH0 N
DISPROVES D IH0 S P R UW1 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disprove (v) dˌɪsprˈuːv (d i2 s p r uu1 v)
disproved (v) dˌɪsprˈuːvd (d i2 s p r uu1 v d)
disproves (v) dˌɪsprˈuːvz (d i2 s p r uu1 v z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disprove
   v 1: prove to be false; "The physicist disproved his colleagues'
      theories" [syn: {disprove}, {confute}] [ant: {demonstrate},
      {establish}, {prove}, {shew}, {show}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top