ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

daimon

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -daimon-, *daimon*
Possible hiragana form: だいもん
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
daimon(ได'โมน) n. พระเจ้า -pl. daimons,daimones

CMU English Pronouncing Dictionary
DAIMONES D EY1 M OW2 N Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
時代物[じだいもの, jidaimono] (n) antiques; period dramas [Add to Longdo]
重大問題[じゅうだいもんだい, juudaimondai] (n) serious (vital) question; a grave issue; a matter of grave concern [Add to Longdo]
大文字[おおもじ(P);だいもんじ, oomoji (P); daimonji] (n) (1) (See 小文字) upper case letters; large characters; capital letter; (2) (だいもんじ only) the (kanji) character "dai" meaning "big"; (3) (だいもんじ only) huge character "dai" formed by fires lit on the side of a mountain in Kyoto on 16 Aug each year; (P) [Add to Longdo]
大問題[だいもんだい, daimondai] (n) big problem [Add to Longdo]
大門[だいもん;おおもん, daimon ; oomon] (n) large front gate [Add to Longdo]
頂戴物[ちょうだいもの, choudaimono] (n) present; gift [Add to Longdo]
南大門[なんだいもん, nandaimon] (n) main southern gate (of a temple, castle town, etc.) [Add to Longdo]
年代物[ねんだいもの, nendaimono] (n) antique [Add to Longdo]
末代物[まつだいもの, matsudaimono] (n) durable article [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  daimon
      n 1: an evil supernatural being [syn: {devil}, {fiend}, {demon},
           {daemon}, {daimon}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top