ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dacoit

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dacoit-, *dacoit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dacoit(n) โจรในประเทศพม่าหรืออินเดีย (ที่ก่ออาชญากรรมหรือลักทรัพย์), Syn. dakoit

English-Thai: Nontri Dictionary
dacoit(n) ผู้ร้ายปล้นทรัพย์,ขโมย,โจร

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dacoitsโจรพื้นเมือง [TU Subject Heading]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dacoit (n) dˈəkˈɔɪt (d @1 k oi1 t)
dacoits (n) dˈəkˈɔɪts (d @1 k oi1 t s)
dacoity (n) dˈəkˈɔɪtiː (d @1 k oi1 t ii)
dacoities (n) dˈəkˈɔɪtɪz (d @1 k oi1 t i z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  dacoit
      n 1: a member of an armed gang of robbers [syn: {dacoit},
           {dakoit}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top