ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cyber crime

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cyber crime-, *cyber crime*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lots of school violence and cyber crime, tooหลายโรงเรียนก็มีแต่ความรุนแรง และก็อาชญากรรมจากเน็ต Windstruck (2004)
I'm moving you across to the cyber crimes unit.ผมจะส่งคุณไปที่หน่วยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์. Last Man Standing (2008)
Cyber crimes and the kidnapping squad are putting together a command center at Roland's estate.ฝ่ายอาชญากรรมอินเทอร์เน็ต และฝ่ายลักพาตัว กำลังตั้งศูนย์บัญชาการขึ้น ที่บ้านของโรแลนด์ Where There's a Will (2011)
One of cyber crimes' top 10 most wanted.หนึ่งในเครือข่ายอาชญากรรม ที่ติด 10 แันดับต้องการตัวมากที่สุด Taking Account (2011)
I thought cyber crimes scanned that drive.ผมนึกว่าแผนกอาชญากรรมทาง อินเตอร์เน็ตสแกนไดร์ฟนั่นแล้ว Taking Account (2011)
He did five years for wire fraud and cyber crimes on the mainland.แคยติดคุก 5 ปี ข้อหาฉ้อโกงผ่านระบบธนาคาร และอาชญากรรมอินเตอร์เน็ตที่แผ่นดินใหญ่ Alaheo Pau'ole (2011)
You know, I heard some new lingo from cyber crimes that I could whisper in your ear.คุณรู้ไหม ผมได้ศัพท์ใหม่จากคดีไซเบอร์ และผมจะกระซิบมันข้างหูคุณ Neighborhood Watch (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top