ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cutpurse

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cutpurse-, *cutpurse*
English-Thai: Nontri Dictionary
cutpurse(n) นักล้วงกระเป๋า,พวกลักเล็กขโมยน้อย,ขโมย

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cutpurse (n) kˈʌtpɜːʳs (k uh1 t p @@ s)
cutpurses (n) kˈʌtpɜːʳsɪz (k uh1 t p @@ s i z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  cutpurse
      n 1: a thief who steals from the pockets or purses of others in
           public places [syn: {pickpocket}, {cutpurse}, {dip}]

  

Similar ENGLISH words suggested by aspell:
cut purse, cut-purse, cutups, cutup's, cutouts, cuties, cutout's, cutters, cutlers, cutup, cupids, carpus, corpse, corpus, coypus, cutesy, cuteys, captors, copters, copse, stupors, carpers, coypu's, cutey's, cutter's, cruppers, cutie's, cutler's, getup's, couture's, capers, caters, cuppas, dupers, campus, ftpers, Cupid's, coopers, coppers, cotters, cuppa's, gutters, captor's, copter's, catsup's, stupor's, carper's, carpus's, corpus's, crupper's, cuttle's, caper's, duper's, Cooper's, Cowper's, Jaipur's, cooper's, copper's, cottar's, cotter's, gutter's

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top