ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cotter

K AA1 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cotter-, *cotter*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cotter(คอท'เทอะ) ชาวนารับจ้าง,ชาวชนบท,ชาวนารับจ้าง,ชาวชนบท,ชาวชนบทที่กระท่อม,ผู้อยู่ระท่อม,สลักหรือลิ่มชนิดผ่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cotter pin; split pinสลักปลายแยก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cotter Pyke's men discovered four blue-eyed corpses.คนของค็อตเตอร์ ไพก์ เจอศพตาฟ้าอีกสี่ Fire and Blood (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คว่ำบาตร[khwambāt] (n) EN: boycott  FR: boycotter
หมุด[mut] (n) EN: peg ; drawing pin ; cotter pin ; tin tack ; knot  FR: cheville [f] ; clavette [f]
ส่งกลิ่นเหม็น[songklin men] (v, exp) FR: puer ; empester ; chlinguer = schlinguer (fam., vulg.) ; fouetter (fam.) ; cocotter (fam.)
ตอนกิ่ง[tøn king] (v, exp) FR: marcotter
ตอนต้นไม้[tøn tonmāi] (v, exp) FR: marcotter

CMU English Pronouncing Dictionary
COTTER K AA1 T ER0
COTTERILL K AA1 T ER0 IH0 L
COTTERMAN K AA1 T ER0 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cotter (n) kˈɒtər (k o1 t @ r)
cotters (n) kˈɒtəz (k o1 t @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
コッター[kotta-] (n) cotter [Add to Longdo]
車知[しゃち, shachi] (n) wooden dowel; draw pin; key; cotter [Add to Longdo]
楔子[けっし, kesshi] (n) (See くさび) wedge; lynchpin; cotter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cotter
   n 1: a peasant farmer in the Scottish Highlands [syn: {cotter},
      {cottar}]
   2: a medieval English villein [syn: {cotter}, {cottier}]
   3: fastener consisting of a wedge or pin inserted through a slot
     to hold two other pieces together [syn: {cotter}, {cottar}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top