ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

collier

K AA1 L Y ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -collier-, *collier*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
collier(n) คนขุดถ่านหิน, Syn. coal miner
collier(n) เรือขนถ่านหิน
colliery(n) เหมืองถ่านหิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
collier(คอล'เยอะ) n. เรือบรรทุกถ่านหิน,คนงานถ่านหิน,คนขายถ่านหิน
colliery(คลอ'ยะรี) n. เหมืองถ่านหิน

English-Thai: Nontri Dictionary
collier(n) คนงานถ่านหิน,คนขุดถ่านหิน,คนขายถ่านหิน,เรือบรรทุกถ่านหิน
colliery(n) เหมืองถ่านหิน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Collier hired someone to kill Jonas Hodges?ลูกกำลังจะบอกว่า คอลเลียจ้างคน มาฆ่าโจนัส ฮอดเจส อย่างนั้นหรือ Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
Collier knows that you didn't do that.คลอเลียร์ก็รู้ว่าคุณไม่ได้ทำ Loyalty (2010)
Um, Collier said that someone called her.เ่อ่อ.. คอลเลียร์บอกว่ามีคนโทรหาเธอ And Then There Were More (2011)
Nancy Collier is in New England.แนนซี่ คอลเลียร์ อยู่ที่นิว อิงแลนด์ Darkness (2012)
Collier referred to Kruger's murder as "A lesson".คอลลิเออร์เรียกการฆ่าครูเกอร์ว่าเป็นบทเรียนบทหนึ่ง Nothing to Hide (2013)
The best way to protect you from Collier is to find out what he's up to and get out ahead of it.วิธีที่ดีที่สุดที่จะปกป้องคุณ จากคอลไลเออร์ คือสืบให้รู้ว่าเขาทำอะไรอยู่ แล้วไปดักก่อนล่วงหน้า Mors Praematura (2013)
I said we should scare the bastard, but Collier convinced the group that it was time for more... aggressive action.ผมบอกว่าเราควรทำให้เจ้าหมอนั่นกลัว แต่คอลลิเออร์โน้มน้าวให้กลุ่มเชื่อว่า มันถึงเวลาแล้วที่จะต้อง Mors Praematura (2013)
And now, Collier wants to kill him for being a traitor.และตอนนี้ คอลลิเออร์ต้องการฆ่าเขาที่ทรยศ Mors Praematura (2013)
Finch, Collier shot Sloan in the femoral artery.ฟินช์ คอยลิเออร์ ยิงสโลน โดนหลอดเลือดที่ต้นขา Mors Praematura (2013)
Collier may try again.คอยลิเออร์ ต้องพยายามฆ่าเขาอีกแน่ Mors Praematura (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกประคำ[lūk prakham] (n) EN: rosary ; necklace of sacred beads ; large beads  FR: chapelet [m] ; rosaire [m] ; collier de perles sacrées [m]
มาลา[mālā] (n) EN: necklace  FR: collier [m]
นกหัวโตขาดำ[nok hūa tō khā dam] (n, exp) EN: Kentish Plover  FR: Pluvier à collier interrompu [m] ; Gravelot à collier interrompu [m] ; Gravelot pattenoire [m] ; Gravelot de Kent [m] ; Pluvier de Kent [m] ; Pluvier à poitrine blanche [m]
นกหัวโตขาสีส้ม[nok hūa tō khā sī som] (n, exp) EN: Common Ringed Plover  FR: Pluvier grand-gravelot [m] ; Grand Gravelot [m] ; Pluvier à collier [m] ; Grand Gravelot à collier [m] ; Pluvier rebaudet [m]
นกหัวโตเล็กขาเหลือง[nok hūa tō lēk khā leūang] (n, exp) EN: Little Ringed Plover  FR: Pluvier petit-gravelot [m] ; Petit Gravelot [m] ; Pluvier gravelot [m] ; Petit Gravelot à collier [m]
นกฮูก[nok hūk] (n, exp) EN: Collared Scops-Owl  FR: Petit-duc à collier [m] ; Petit-duc des Indes [m]
นกอีแพรดแถบอกดำ[nok ī-phraēt thaēp ok dam] (n, exp) EN: Pied Fantail  FR: Rhipidure pie [m] ; Rhipidure à collier ; Rhipidure malaise
นกจาบปีกอ่อนหัวเทา[nok jāp pīk øn hūa thao] (n, exp) EN: Chestnut-eared Bunting  FR: Bruant à oreillons [m] ; Bruant à demi-collier [m] ; Bruant à oreillons marron [m] ; Bruant à poitrine noire [m]
นกแก้วคอแหวนสีกุหลาบ[nok kaēo khø waēn sī kulāp] (n, exp) EN: Rose-ringed Parakeet  FR: Perruche à collier [f] ; Perruche verte à collier [f] ; Perruche de Kramer [f] ; Cateau
นกกะรางสร้อยคอเล็ก[nok karāng søi khø lek] (n, exp) EN: Lesser Necklaced Laughingthrush  FR: Garrulaxe à collier [m] ; Garrulax à demi-collier [m] ; Petit Garrulaxe à collier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COLLIER K AA1 L Y ER0
COLLIERS K AA1 L Y ER0 Z
COLLIER'S K AA1 L Y ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
collier (n) kˈɒlɪəʳr (k o1 l i@ r)
colliers (n) kˈɒlɪəʳz (k o1 l i@ z)
colliery (n) kˈɒljəriː (k o1 l y @ r ii)
collieries (n) kˈɒljərɪz (k o1 l y @ r i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bergmann {m} | Bergleute {pl}collier | colliers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  collier
      n 1: someone who works in a coal mine [syn: {coal miner},
           {collier}, {pitman}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top