ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

checking

CH EH1 K IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -checking-, *checking*, check
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
checking accountn. เงินฝากธนาคารที่สามารถใช้เช็คถอนได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
checking programโปรแกรมตรวจสอบ [มีความหมายเหมือนกับ checking routine] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
checking routineรูทีนตรวจสอบ [มีความหมายเหมือนกับ checking program] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
checkingChecking the clock it was exactly 21:00.
checkingDeposit this check in my checking account.
checkingHe opened a checking account with the bank.
checkingI can only put this poor checking down to lack of people at work.
checkingI'm checking out.
checkingSince primary school we've been checking for the qualities known as acidity and alkalinity with litmus paper.
checkingThe girl is checking out the rear of the bicycle.
checkingThe man is checking in at a hotel.
checkingWe haven't time to finish checking the figures now, but we can go over them after lunch.
checkingYou must switch off the power before checking the circuit.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แผ่นตรวจ(n) test chart, See also: checking chart
การตรวจจับ(n) checking, See also: examining, verification, inspection, Example: ช่วงนี้ตำรวจทางหลวงมีการตรวจจับผู้ขับรถเร็วเกินกำหนด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญชีเดินสะพัด[banchī doēnsaphat] (n, exp) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account  FR: compte courant [m]
บัญชีกระแสรายวัน[banchī krasaērāiwan] (n, exp) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account  FR: compte courant [m]
บัญชีรายวัน[banchī rāiwan] (n, exp) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account  FR: compte courant [m]
การตรวจ[kān trūat] (n) EN: check ; checking ; inspection  FR: vérification [f]
การตรวจจับ[kān trūatjap] (n) EN: checking

CMU English Pronouncing Dictionary
CHECKING CH EH1 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
checking (v) tʃˈɛkɪŋ (ch e1 k i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prüfeinrichtung {f}checking facility [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エラーの検出と訂正[エラーのけんしゅつとていせい, era-nokenshutsutoteisei] (n) {comp} Error Checking and Correcting; ECC [Add to Longdo]
スペルチェック[superuchiekku] (n,vs) spellcheck; spell checking [Add to Longdo]
セルフチェッキング[serufuchiekkingu] (n) self-checking [Add to Longdo]
ダブルチェック[daburuchiekku] (n,vs) double-checking (trans [Add to Longdo]
一時預かり[いちじあずかり, ichijiazukari] (n) (baggage) checking; temporary custody [Add to Longdo]
一時預け[いちじあずけ, ichijiazuke] (n) (baggage) checking; temporary depositing [Add to Longdo]
王手飛車[おうてびしゃ, outebisha] (n) forking the rook while checking the king [Add to Longdo]
下足料[げそくりょう, gesokuryou] (n) footwear-checking charge [Add to Longdo]
確かめ算[たしかめざん, tashikamezan] (n,vs) checking (e.g. result of calculation) [Add to Longdo]
確認の上[かくにんのうえ, kakuninnoue] (exp) after checking; after verification [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エラーの検出と訂正[エラーのけんしゅつとていせい, era-nokenshutsutoteisei] Error Checking and Correcting (ECC) [Add to Longdo]
机上チェック[きじょうチェック, kijou chiekku] desk checking [Add to Longdo]
机上検査[きじょうけんさ, kijoukensa] desk checking [Add to Longdo]
検査プログラム[けんさプログラム, kensa puroguramu] checking program [Add to Longdo]
誤り検出符号[あやまりけんしゅつふごう, ayamarikenshutsufugou] error-detecting code, self-checking code [Add to Longdo]
自己検査符号[じこけんさふごう, jikokensafugou] error-detecting code, self-checking code [Add to Longdo]
膜型キーボード[まくかたキーボード, makukata ki-bo-do] membrane keyboard YOMIKATA NEEDS CHECKING!!! [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top