ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cerate

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cerate-, *cerate*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ceraten. ขี้ผึ้ง
cancerate(แคน'เซอเรท) vt. กลายเป็นมะเร็ง
eviscerate(อีวีส'เซอเรท) vt. เอาไส้พุงออก,เอาไส้ในออก,เอาส่วนสำคัญออก. adj. สิ่งภายในโผล่ออกมา., See also: evisceration n. ดูeviscerate eviscerator n. ดูeviscerate
incarcerate(อินคาร์' เซอเรท) vi. จำคุก, กักขัง, คุมขัง. -adj. ถูกจำคุก, ถูกคุมขัง., See also: incarceration n., Syn. imprison, jail
lacerate(แลส'เซอเรท) vt. ฉีกขาด,ทำให้เสียรูปร่าง,ทรมานจิตใจ,ทำให้ทุกข์ใจ., See also: lacerability n. ดูlacerate lacerable adj. ดูlacerate lacerative adj. ดูlacerate, Syn. mangled
macerate(แมส'เซอเรท) vt. แช่ยุ่ย,ทำให้ยุ่ย,ทำให้บาง., See also: macerater n. macerator n. macerative adj. maceration n.
ulcerate(อัล'ซะเรท) vi. เกิดแผลเปื่อย,กลายเป็นแผลเปื่อย. vt. ทำให้เกิดแผลเปื่อย., See also: ulceration n.

English-Thai: Nontri Dictionary
lacerate(vt) ฉีกขาด,ทำให้ถลอก,ทำให้เสียรูปร่าง
macerate(vt) ทำให้ยุ่ย,ทำให้เปื่อยยุ่ย
ulcerate(vi) เป็นแผล,มีแผล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cerateขี้ผึ้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำแหละ[chamlae] (v) EN: cut open ; eviscerate ; disembowel ; slice ; dissect ; analyse  FR: éviscérer ; éventrer ; disséquer ; dépecer ; analyser
ดองยา[døngyā] (v, exp) EN: macerate herbs in alcohol
จำคุก[jamkhuk] (v) EN: imprison ; jail ; restrain ; incarcerate  FR: emprisonner ; incarcérer ; écrouer
กักขัง[kakkhang] (v) EN: imprison ; detain ; hold in custody ; detain under custody ; take into custody ; confine ; imprison ; incarcerate ; take into custody  FR: écrouer ; emprisonner ; incarcérer ; séquestrer ; cloîtrer ; boucler (fam.) ; interner ; jeter en prison
ขัง[khang] (v) EN: hold ; confine ; shut up ; shut in ; imprison ; incarcerate ; cage ; lock up  FR: enfermer ; incarcérer ; confiner
คว้านไส้[khwān sai] (v, exp) EN: eviscerate ; disembowel ; gut  FR: éviscérer
คว้านท้อง[khwān thøng] (v, exp) EN: eviscerate ; disembowel ; gut  FR: éviscérer
ทรงเจ้า[songjao = songjāo] (v) EN: be incarcerated with spirits ; perform a ceremony of a ceremony spiritual incarcerated ; to be possessed by spirits ; sorcerer's dance to exorcise evil spirits

Japanese-English: EDICT Dictionary
潤かす[ふやかす, fuyakasu] (v5s,vt) (uk) to soak; to steep; to macerate [Add to Longdo]
腐爛[ふらん, furan] (n,vs) ulcerate; decompose [Add to Longdo]
鋏角類[きょうかくるい, kyoukakurui] (n) Chelicerata; chelicerates [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  cerate
      n 1: a hard medicated paste made of lard or oil mixed with wax
           or resin

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top