ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

carriage return

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -carriage return-, *carriage return*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
carriage returnปัดแคร่แป้นปัดแคร่ใช้ตัวย่อว่า CR ในทางคอมพิวเตอร์ ถือเป็นตัวอักขระตัวหนึ่งที่มองไม่เห็น ใช้เมื่อสิ้นสุดการพิมพ์แต่ละบรรทัด และทำให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ลงไปอยู่เป็นตำแหน่งแรกของบรรทัดถัดลงมา โดยปกติ จะกำหนดให้กดแป้น หรือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
carriage return๑. ปัดแคร่๒. แป้นปัดแคร่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
carriage return๑. ปัดแคร่๒. แป้นปัดแคร่ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
回车键[huí chē jiàn, ㄏㄨㄟˊ ㄔㄜ ㄐㄧㄢˋ, / ] carriage return [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wagenrücklauftaste {f}; Zeilenauslösetaste {f}carriage return key [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャリッジリターン[kyarijjirita-n] (n) {comp} carriage return [Add to Longdo]
復改[ふっかい, fukkai] (n) carriage return; return (LF+CR) [Add to Longdo]
復帰[ふっき, fukki] (n,vs,adj-no) (1) return; comeback; reinstatement; (2) carriage return; CR; (P) [Add to Longdo]
復帰文字[ふっきもじ, fukkimoji] (n) {comp} carriage return [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
改行[かいぎょう, kaigyou] , line feed (vs) (LF), carriage return [Add to Longdo]
復改[ふっかい, fukkai] carriage return, return (LF+CR) [Add to Longdo]
復帰[ふっき, fukki] return, comeback, reinstatement, carriage return (CR) [Add to Longdo]
復帰文字[ふっきもじ, fukkimoji] carriage return [Add to Longdo]
キャリッジリターン[きゃりっじりたーん, kyarijjirita-n] carriage return [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  carriage return
      n 1: the operation that prepares for the next character to be
           printed or displayed as the first character on a line

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top