ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

briar

B R AY1 ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -briar-, *briar*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
briar(n) พุ่มไม้มีหนามเช่น กุหลาบป่า, Syn. brier

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
briar(ไบร'อะ) n. ดูbrier

English-Thai: Nontri Dictionary
briar(n) ไม้หนาม

CMU English Pronouncing Dictionary
BRIAR B R AY1 ER0
BRIARCLIFF B R AY1 R K L IH2 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
briar (n) brˈaɪər (b r ai1 @ r)
briars (n) brˈaɪəz (b r ai1 @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
荆棘[jīng jí, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˊ, / ] briar; blackberry vine, #24,859 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いばら姫;茨姫[いばらひめ, ibarahime] (n) Sleeping Beauty; Thorn Princess; Briar Rose [Add to Longdo]
ブライヤー;ブライアー[buraiya-; buraia-] (n) brier (Erica arborea); briar [Add to Longdo]
茨;荊;棘[いばら;イバラ, ibara ; ibara] (n) (1) thorny shrub; (2) (often written 薔薇) wild rose; briar; (3) thorn; (4) (architectural) cusp [Add to Longdo]
荊棘[けいきょく;ばら, keikyoku ; bara] (n) (1) wild rose; bramble; (2) briar patch; (3) thorn (used figuratively as an obstacle or source of difficulty) [Add to Longdo]
棘;荊棘[おどろ, odoro] (adj-na,n) briars; thicket; the bush [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 briar
   n 1: Eurasian rose with prickly stems and fragrant leaves and
      bright pink flowers followed by scarlet hips [syn:
      {sweetbrier}, {sweetbriar}, {brier}, {briar}, {eglantine},
      {Rosa eglanteria}]
   2: a very prickly woody vine of the eastern United States
     growing in tangled masses having tough round stems with shiny
     leathery leaves and small greenish flowers followed by
     clusters of inedible shiny black berries [syn: {bullbrier},
     {greenbrier}, {catbrier}, {horse brier}, {horse-brier},
     {brier}, {briar}, {Smilax rotundifolia}]
   3: evergreen treelike Mediterranean shrub having fragrant white
     flowers in large terminal panicles and hard woody roots used
     to make tobacco pipes [syn: {tree heath}, {briar}, {brier},
     {Erica arborea}]
   4: a pipe made from the root (briarroot) of the tree heath [syn:
     {briar}, {briar pipe}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top