ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bootlegs

B UW1 T L EH2 G Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bootlegs-, *bootlegs*, bootleg
CMU English Pronouncing Dictionary
BOOTLEGS B UW1 T L EH2 G Z
BOOTLEG B UW1 T L EH2 G
BOOTLEGGER B UW1 T L EH2 G ER0
BOOTLEGGERS B UW1 T L EH2 G ER0 Z
BOOTLEGGING B UW1 T L EH2 G IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bootlegs (v) bˈuːtlɛgz (b uu1 t l e g z)
bootleg (v) bˈuːtlɛg (b uu1 t l e g)
bootlegged (v) bˈuːtlɛgd (b uu1 t l e g d)
bootlegger (n) bˈuːtlɛgər (b uu1 t l e g @ r)
bootleggers (n) bˈuːtlɛgəz (b uu1 t l e g @ z)
bootlegging (v) bˈuːtlɛgɪŋ (b uu1 t l e g i ng)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bootleg(adj) เถื่อน, Syn. illegal, Ant. legal
bootleg(vi) ขายของผิดกฎหมาย, Syn. smuggle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bootleg(บูท'เลก) n. เหล้าเถื่อน vt. & vi. กลั่นขายหรือขนส่งเหล้าเถื่อน, See also: bootlegger n.

English-Thai: Nontri Dictionary
bootlegger(n) คนขายเหล้าเถื่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bootleggingการค้าของเถื่อน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ลักลอบ(n) smuggler, See also: bootlegger, Example: ตำรวจเตรียมการจับผู้ลักลอบขนสินค้าหนีภาษี, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่แอบกระทำการโดยไม่ให้ใครรู้
การค้าของเถื่อน(n) bootleg, See also: illicit trade, contraband business, Example: การค้าของเถื่อนถือว่าผิดกฎหมาย
ของเถื่อน(n) contraband goods, See also: smuggled goods, illicit goods, bootleg goods, Syn. ของผิดกฎหมาย, Ant. ของถูกกฎหมาย, Example: พรุ่งนี้คนร้ายจะลักลอบขนของเถื่อนเข้าพม่า, Thai Definition: ของที่ผิดกฎหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การค้าของเถื่อน[kānkhā khøng theūoen] (n, exp) EN: bootleg ; illicit trade ; contraband business  FR: commerce de contrebande [m] ; commerce illicite [m]
ของเถื่อน[khøng theūoen] (n, exp) EN: contraband goods ; smuggled goods ; illicit goods ; bootleg goods  FR: produit de contrebande [m] ; marchandise importée illégalement [f]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schmuggler {m}bootlegger [Add to Longdo]
schmuggeln | schmuggelnd | schmuggelt | schmuggelteto bootleg | bootlegging | bootlegs | bootlegged [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブートレグ[bu-toregu] (n) bootleg [Add to Longdo]
海賊版[かいぞくばん, kaizokuban] (n) pirated edition; bootleg [Add to Longdo]
密売[みつばい, mitsubai] (n,vs) smuggling; bootlegging; illicit trade; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top