ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bolt

B OW1 L T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bolt-, *bolt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bolt(n) กลอนประตู, See also: สลัก, Syn. lock
bolt(n) แสงแปลบปลาบของฟ้าแล็บ
bolt(n) ม้วนผ้า
bolt(vi) ใส่กลอนประตู, Syn. lock
bolt(vt) รีบกลืนอาหารโดยไม่ได้เคี้ยว
bolt(vt) ไม่สนับสนุน
bolt(vi) วิ่งหนี, Syn. scarper
bolt out(phrv) รีบผละไป, See also: รีบออกไป
bolt down(phrv) รีบกิน, See also: กินอย่างเร่งรีบ
bolt-hole(n) สถานที่หลบภัย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bolt(โบลทฺ) {bolted,bolting,bolts} n. ลูกกลอน,ลูกศร,ศร,ดาน,สลักประตู,สลักเกลียว,สลัก,พับ,ม้วน,การหนีอย่างรวดเร็ว,ไกปืน,สลักปืน vt. ใส่กลอน,ใส่สลัก,หยุดการสนับสนุน,ยิง (ลูกศร,ขีปนาวุธ) ,พูดโพล่งออกมา,กลืนอย่างรีบเร่ง,กินโดยไม่ได้เคี้ยว,ทำให้เป็นม้วน,วิ่งอย่างรวด
bolter(โบล'เทอะ) n. ม้าที่มักจะหลุดจากบังเหียนเสมอ
kingbolt(คิง'โบลทฺ) n. แกนสำคัญ
nuts and boltsn. เรื่องสำคัญ,แก่นแท้,ส่วนสำคัญ
thunderbolt(-โบลทฺ) n. สายฟ้า,อัสนี,เรื่องที่ไม่คาดคิดมาก่อน,เรื่องที่เกิดขึ้นกลางวันแสก ๆ
u-boltคานเหล็กที่งอเป็นรูปตัว 'U'
unbolt(อันโบลทฺ') vt. ถอดกลอน,เปิดประตู,คลายออก,แก้ออก -S.open,release

English-Thai: Nontri Dictionary
bolt(n) สลัก,กลอนประตู,ดาล,เครื่องกรอง,เครื่องร่อน
bolt(vi) ใส่สลัก,ใส่กลอน,ลั่นดาล
bolt(vt) กรอง,ร่อน,เผ่น,วิ่งหนี,เขมือบ
thunderbolt(n) ฟ้าผ่า,สายฟ้า,อสนีบาต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
boltสลักเกลียว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bolted jointsข้อต่อสลักเกลียว [TU Subject Heading]
Bolts and nutsสลักและน๊อต [TU Subject Heading]
Boltzmann constantค่าคงตัวโบลต์ซมันน์, ค่าคงตัวสากลค่าหนึ่งซึ่งใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีจลน์ของแก๊ส  ใช้สัญลักษณ์ kB มีค่า 1.3806 x 10-23JK-1 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Like a bolt out of the blueเหมือนสายฟ้าจากสีฟ้า Pinocchio (1940)
If an unlucky accident should befall him, if he should be shot by a police officer, or if he should hang himself in his jail cell, or if he's struck by a bolt of lightning,If an unlucky accident should befall him, if he should be shot by a police officer, or if he should hang himself in his jail cell, or if he's struck by a bolt of lightning, The Godfather (1972)
Let me get a nice big bolt for you. You're tired of nails.เดี๋ยวจะโรยน็อตตัวโต ๆ ให้ เบื่อตะปูแล้วล่ะสิ *batteries not included (1987)
"The wizard, sensing your apprehension, unleashes a fatal bolt from the ice sceptre."โจชัว บาสกิ้น ความลังเลของเจ้าส่งผลร้าย Big (1988)
Like a bolt from the blue it came.เหมือนสายฟ้าจากฟ้ามา Contact (1997)
Son of a gun. It just hit me like a bolt of lightning.เจ้าลูกชาย ฟาดปู่เหมือนสายฟ้าฟาดเลยทีเดียว The Education of Little Tree (1997)
Go, go, gadget bolt cutter.ไป ไป คัตเตอร์แก็ดเจ็ท Inspector Gadget 2 (2003)
Please tighten all spools, nuts, bolts and detachable appendages.กรุณาเก็บสายไฟ น็อต ตะปู และชิ้นส่วนที่อาจหลุดง่ายทุกชิ้นให้ดี Robots (2005)
Ladies and gentlebots, now coming to the stage the top bot, the big bolt who's your daddy?สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี และบนเวทีของเราขณะนี้ ขอเสนอหุ่นยนต์อันดับหนึ่ง สุดยอดไร้เทียมทาน Robots (2005)
Bolt the gate.No one is leaving this okea!ปิดประตู จะไม่มีใครออกไปจากโอกิย่าได้! Memoirs of a Geisha (2005)
Usually when things are going perfectly, you're back on track, everything's going to plan, and then one day, outta nowhere, somebody forgets to bolt the engine to the wing.ประมาณว่าชีวิตกำลังไปได้สวย ชีวิตเข้าที่เข้าทาง แล้วอยู่ๆ วันหนึ่ง ไม่รู้ยังไง ดันมีคนลืมซ่อมปีกเครื่องบิน Red Eye (2005)
The bolt from the bleachers-- that's what it was for.ขอแค่สลักเกลียวจากที่นั่งคืน เป็นของแลกเปลี่ยน Allen (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
boltA fool's bolt is soon shot. [Proverb]
bolt"Done!" says the angel, and disappears in a cloud of smoke and a bolt of lightning.
boltDon't forget to bolt the door.
boltHe bolted away with all money.
boltHe bolted out of the room.
boltHis death was a bolt from the blue.
boltIt came to the president like a bolt of lightning.
boltMy father taught me the nuts and bolts of gardening.
boltOnly if there's a cancellation, and that would be a bolt out of the blue.
boltShe bolted the doors and windows.
boltThe door bolts on the inside.
boltThe news hit me like a bolt from the blue.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลั่นดาล(v) bolt, See also: latch, lock, Syn. ลงสลัก, เสือกกลอน, ลงกลอน, เลื่อนสลัก, Example: เธอลั่นดาลประตูไม่ยอมให้ใครเข้าไป
สลัก(n) bolt, See also: latch, bar, lock, hasp, Syn. กลอน, Example: ผมจะต้องออกแบบรายละเอียดถึงน๊อตทุกตัว สลักทุกตัว, Count Unit: ตัว, Thai Definition: เครื่องกั้นหรือกลอนประตูหน้าต่างแบบเก่าที่ลงไว้เพื่อไม่ให้เลื่อนหรือผลักเข้าไปได้
พับ(clas) roll, See also: bolt, Example: แม่ฝากผ้าไหมมาให้เธอ 3 พับ สีสวยๆ ทั้งนั้นเลย, Thai Definition: เรียกสัณฐานผ้าหรือกระดาษที่พับหรือทบไว้
อัสนี(n) thunderbolt, See also: bolt, Syn. อสนี, Thai Definition: สายฟ้า
สายฟ้า(n) thunderbolt, See also: bolt, Example: เธอหลับตาปี๋ เมื่อเห็นสายฟ้าฟาดสว่างเป็นทางยาวลงมากลางทุ่ง, Count Unit: เส้น, Thai Definition: แสงที่เป็นสายแวบวาบเมื่อเวลาฟ้าแลบ ฟ้าผ่า
กลอน(n) bolt, See also: latch, Syn. สลัก, ดาล, Example: คนกรุงเทพฯ กลัวคนมาร้ายกันนักกำชับกำชาให้ดูแลปิดประตูลงกลอนให้ดี, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ไม้ขัดประตูหน้าต่าง, เครื่องสลักประตูหน้าต่าง
ดาล(n) latch, See also: bolt, bar, Syn. สลักประตู, กลอน, สลัก, Example: เธอลั่นดาลประตูไม่ยอมให้ใครเข้าไป, Count Unit: ตัว, อัน, Thai Definition: กลอนประตูที่ทำด้วยไม้สำหรับขัดบานประตู
ใส่กุญแจ(v) lock, See also: bolt, fasten, hook, Syn. ลั่นกุญแจ, Example: เจ้าของห้องต้องใส่กุญแจทุกครั้งที่ออกจากบ้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อสนีบาต[asanībāt] (n) EN: thunderbolt ; lightning  FR: tonnerre [m] ; coup de foudre [m] ; coup de tonnerre [m]
ใบดาล[baidān] (n) EN: kind of windows or doors with a bolt or a latch
โบลตัน[Bōltan] (tm) EN: Bolton  FR: Bolton
ช่องดาล[chǿngdān] (n) EN: finger hole for lifting a bolt
ฟ้าผ่า[fāphā] (n) EN: thunderbolt ; stroke of lightning ; lightning discharge ; lightning  FR: foudre [f] ; coup de foudre [m] ; éclair [m]
ไขควง[khaikhūang] (v) EN: turn a screw/ bolt/nut  FR: visser
ขยอก[khayøk] (v) EN: gulp ; swallow ; bolt  FR: avaler ; gober ; engloutir
กลอน[kløn] (n) EN: lock ; bolt ; latch  FR: verrou [m] ; loquet [m] ; targette [f]
ลั่นดาล[landān] (v) EN: bolt ; latch ; lock  FR: verrouiller
ลงกลอน[longkløn] (v) EN: lock ; latch ; bolt  FR: verrouiller

CMU English Pronouncing Dictionary
BOLT B OW1 L T
BOLTS B OW1 L T S
BOLTZ B OW1 L T S
BOLTE B OW1 L T
BOLTED B OW1 L T IH0 D
BOLTEN B OW1 L T AH0 N
BOLTED B OW1 L T AH0 D
BOLTON B OW1 L T AH0 N
BOLTER B OW1 L T ER0
BOLTING B OW1 L T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bolt (v) bˈoult (b ou1 l t)
bolts (v) bˈoults (b ou1 l t s)
Bolton (n) bˈoultən (b ou1 l t @ n)
bolted (v) bˈoultɪd (b ou1 l t i d)
bolting (v) bˈoultɪŋ (b ou1 l t i ng)
bolt-hole (n) bˈoult-houl (b ou1 l t - h ou l)
bolt-holes (n) bˈoult-houlz (b ou1 l t - h ou l z)
Bolton-le-Sands (n) bˌoultən-lɪ-sˈændz (b ou2 l t @ n - l i - s a1 n d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
博尔顿[Bó ěr dùn, ㄅㄛˊ ㄦˇ ㄉㄨㄣˋ, / ] Bolton (name), #28,145 [Add to Longdo]
螺栓[luó shuān, ㄌㄨㄛˊ ㄕㄨㄢ, ] bolt (male component of nut and bolt); screw, #32,883 [Add to Longdo]
[xū, ㄒㄩ, ] bolt of a Chinese lock [Add to Longdo]
门栓[mén shuān, ㄇㄣˊ ㄕㄨㄢ, / ] bolt [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bolzengewinde {f}bolt thread [Add to Longdo]
Bolzenloch {n} [techn.] | zylindrisches Bolzenlochbolt hole; stud hole | plain stud hole [Add to Longdo]
Bolzenzentrierung {f} [techn.]bolt centering [Add to Longdo]
Bügelschelle {f}bolt clamp [Add to Longdo]
Liektau {n}bolt rope [Add to Longdo]
Riegel {m} | Riegel {pl} | den Riegel vorschiebenbolt | bolts | to shoot the bolt [Add to Longdo]
Schraube {f} (vorgesehen für Mutter) [techn.] | Schraube {f} und Mutter {f}bolt | bolt and nut [Add to Longdo]
kerzengeradebolt upright [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイボルト[aiboruto] (n) eye bolt; eyebolt [Add to Longdo]
アンカーボルト[anka-boruto] (n) anchor bolt [Add to Longdo]
キングボルト[kinguboruto] (n) kingbolt [Add to Longdo]
ステファンボルツマンの法則[ステファンボルツマンのほうそく, sutefanborutsuman nohousoku] (n) Stefan-Boltzmann law; Stefan-Boltzmann's law [Add to Longdo]
ナット[natto] (n) (1) nut (as in nut and bolt); (2) natural unit of information content; nat; (P) [Add to Longdo]
ハイテンションボルト[haitenshonboruto] (n) high tension bolt [Add to Longdo]
ボルツマン[borutsuman] (n) Boltzmann [Add to Longdo]
ボルツマン定数[ボルツマンていすう, borutsuman teisuu] (n) Boltzmann's constant [Add to Longdo]
ボルト(P);ヴォルト[boruto (P); voruto] (n) (1) volt; (2) (ボルト only) bolt; (P) [Add to Longdo]
一匹;一疋[いっぴき, ippiki] (n) (1) one animal (small); (2) (一匹 only) (arch) two-tan bolt of cloth [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bolt
   adv 1: in a rigid manner; "the body was rigidly erect"; "he sat
       bolt upright" [syn: {rigidly}, {stiffly}, {bolt}]
   2: directly; "he ran bang into the pole"; "ran slap into her"
     [syn: {bang}, {slap}, {slapdash}, {smack}, {bolt}]
   n 1: a discharge of lightning accompanied by thunder [syn:
      {thunderbolt}, {bolt}, {bolt of lightning}]
   2: a sliding bar in a breech-loading firearm that ejects an
     empty cartridge and replaces it and closes the breech
   3: the part of a lock that is engaged or withdrawn with a key
     [syn: {bolt}, {deadbolt}]
   4: the act of moving with great haste; "he made a dash for the
     door" [syn: {dash}, {bolt}]
   5: a roll of cloth or wallpaper of a definite length
   6: a screw that screws into a nut to form a fastener
   7: a sudden abandonment (as from a political party)
   v 1: move or jump suddenly; "She bolted from her seat"
   2: secure or lock with a bolt; "bolt the door" [ant: {unbolt}]
   3: swallow hastily
   4: run away; usually includes taking something or somebody
     along; "The thief made off with our silver"; "the accountant
     absconded with the cash from the safe" [syn: {abscond},
     {bolt}, {absquatulate}, {decamp}, {run off}, {go off}, {make
     off}]
   5: leave suddenly and as if in a hurry; "The listeners bolted
     when he discussed his strange ideas"; "When she started to
     tell silly stories, I ran out" [syn: {run off}, {run out},
     {bolt}, {bolt out}, {beetle off}]
   6: eat hastily without proper chewing; "Don't bolt your food!"
     [syn: {gobble}, {bolt}]
   7: make or roll into bolts; "bolt fabric"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top