ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blotto

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blotto-, *blotto*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blotto(adj) เมามาก
blotto(sl) เหล้าแรง
blotto(sl) เมามาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blotto(บลอท'โท) adj. เมา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And the patient's blotto on anesthesia.อีกอย่างคนไข้ที่อยู่ในภาวะสลบไม่รู้สึกอะไร I Want You Back (From the Dead) (2011)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blotto (j) blˈɒtou (b l o1 t ou)

Japanese-English: EDICT Dictionary
へべれけ[hebereke] (adj-na) (col) drunk; blotto [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blotto
   adj 1: very drunk [syn: {besotted}, {blind drunk}, {blotto},
       {crocked}, {cockeyed}, {fuddled}, {loaded}, {pie-eyed},
       {pissed}, {pixilated}, {plastered}, {slopped}, {sloshed},
       {smashed}, {soaked}, {soused}, {sozzled}, {squiffy},
       {stiff}, {tight}, {wet}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top