ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

astronomical unit

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -astronomical unit-, *astronomical unit*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
astronomical unitหน่วยความยาวที่เท่ากับระยะทางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลก ยาวประมาณ 93 ล้านไมล์ ใช้อักษรว่า AU

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
astronomical unit (AU)หน่วยดาราศาสตร์, หน่วยวัดระยะทางที่เกี่ยวกับดาราศาสตร์มีสัญลักษณ์ AU โดยกำหนดให้ระยะเฉลี่ยจากโลกถึงดวงอาทิตย์มีค่าเป็น 1 AU 1 AU = 1.49 x 1011 เมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน่วยดาราศาสตร์(clas) astronomical unit, Example: 1 หน่วยดาราศาสตร์มีค่าเท่ากับระยะทางเฉลี่ยระหว่างจุดศูนย์กลางของโลกกับจุดศูนย์กลางของดวงอาทิตย์, Thai Definition: หน่วยที่ใช้วัดระยะทางในระบบสุริยะ

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天文单位[tiān wén dān wèi, ㄊㄧㄢ ㄨㄣˊ ㄉㄢ ㄨㄟˋ, / ] Astronomical Unit; AU; 149,567,892 km, #164,722 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
地球質量[ちきゅうしつりょう, chikyuushitsuryou] (n) earth mass (astronomical unit of mass) [Add to Longdo]
天文単位[てんもんたんい, tenmontan'i] (n) astronomical unit; AU [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Astronomical Unit
   n 1: a unit of length used for distances within the solar
      system; equal to the mean distance between the Earth and
      the Sun (approximately 93 million miles or 150 million
      kilometers) [syn: {Astronomical Unit}, {AU}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top