ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

apprize

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apprize-, *apprize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apprize(vt) แจ้งข่าว, Syn. notify, inform, apprise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apprize(อะไพรซ') vt. แจ้งข่าว แนะนำ,บอกกล่าว, Syn. inform, notify, tell

English-Thai: Nontri Dictionary
apprize(vt) บอก,รายงาน,แจ้งข่าว

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 apprize
   v 1: inform (somebody) of something; "I advised him that the
      rent was due" [syn: {advise}, {notify}, {give notice},
      {send word}, {apprise}, {apprize}]
   2: make aware of; "Have the students been apprised of the
     tuition hike?" [syn: {instruct}, {apprise}, {apprize}]
   3: gain in value; "The yen appreciated again!" [syn:
     {appreciate}, {apprize}, {apprise}, {revalue}] [ant:
     {depreciate}, {devaluate}, {devalue}, {undervalue}]
   4: increase the value of; "The Germans want to appreciate the
     Deutsche Mark" [syn: {appreciate}, {apprize}, {apprise}]
     [ant: {depreciate}]

  

Similar ENGLISH words suggested by aspell:
apprise, appraise, appraiser, prize, vaporize, apprised, apprises, approve, pauperize, apiaries, appraised, appraises, Ariz, Price, arise, price, Apr's

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top