ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

antiproton

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -antiproton-, *antiproton*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antiproton(แอนทีโพร' ทอน) n. อนุภาคที่มีประจุลบเท่ากับของอีเล็คตรอน แต่มีมวลและส่วนหมุนรอบเหมือนของโปรตรอน, อนุภาคด้านของโปรตอน

Japanese-English: EDICT Dictionary
反陽子[はんようし, hanyoushi] (n) antiproton (physics) [Add to Longdo]
反陽子爆弾[はんようしばくだん, hanyoushibakudan] (n) antiproton bomb [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  antiproton
      n 1: an unstable negatively charged proton; the antiparticle of
           a proton

  

Similar ENGLISH words suggested by aspell:
anti proton, anti-proton, antipodean, interpreting, inspiriting, interpret, untrodden, integrating, interpolating, entreating, interprets, interrupting, interpretation, interpreter, interpreted, intruding

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top