ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

annunciate

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -annunciate-, *annunciate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
annunciate(vt) แจ้งให้ทราบ, Syn. announce

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
annunciate(อะนัน' ซีเอท) vt. แจ้งให้ทราบ, ประกาศ, ประกาศให้ทราบ -annunciable adj., Syn. tell, announce -annunciation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
annunciate(vt) ประกาศ,แจ้ง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
annunciate (v) ˈənˈʌnsɪɛɪt (@1 n uh1 n s i ei t)
annunciated (v) ˈənˈʌnsɪɛɪtɪd (@1 n uh1 n s i ei t i d)
annunciates (v) ˈənˈʌnsɪɛɪts (@1 n uh1 n s i ei t s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  annunciate
      v 1: foreshadow or presage [syn: {announce}, {annunciate},
           {harbinger}, {foretell}, {herald}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top