ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

actress

AE1 K T R AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -actress-, *actress*, actres
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
actress(n) นักแสดงหญิง, See also: ตัวแสดงหญิง, ตัวนำแสดงหญิง, นางละคร, ผู้แสดงหญิง, ศิลปินหญิง, Syn. female performer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
actress(แอค' เทรส) n. นักแสดงหญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
actress(n) ตัวละครหญิง,นักแสดงหญิง
benefactress(n) สตรีผู้มีพระคุณ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Actressesนักแสดงสตรี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
actressAccording to this magazine, my favorite actress will marry a jazz musician next spring.
actressAt long last, she has come to be regarded by the nation as the most charismatic actress.
actressBesides being an actress she was a famous painter.
actressHe made the actress his wife.
actressHe married an actress.
actressHer mind is filled with dreams of becoming an actress.
actressHer wish is to be an actress.
actressHe said he knew the famous actress, which was a lie.
actressI once saw the actress at a distance.
actressI spoke to the actress herself.
actressI think that actress is one of the most beautiful women on earth.
actressI think your favourite actress is in it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้แสดงฝ่ายหญิง(n) actress, Syn. นักแสดงฝ่ายหญิง
ตัวนาง(n) heroine, See also: actress, leading lady, dancing girl, Syn. นางเอก, Ant. ตัวพระ, ตัวพระเอก, Example: ละครเรื่องใหม่น่าติดตามเพราะมีตัวนางตัวใหม่ท่าทางจะแสดงดี, Count Unit: ตัว,คน, Thai Definition: ผู้แสดงละครรำหรือระบำ เข้าเครื่องละครรำ ใช้ลีลาท่ารำแบบหญิง, นางเอกในเรื่องลิเกหรือละคร
ตัวนาง(n) heroine, See also: actress, leading lady, dancing girl, Syn. นางเอก, Ant. ตัวพระ, ตัวพระเอก, Example: ละครเรื่องใหม่น่าติดตามเพราะมีตัวนางตัวใหม่ท่าทางจะแสดงดี, Count Unit: ตัว,คน, Thai Definition: ผู้แสดงละครรำหรือระบำ เข้าเครื่องละครรำ ใช้ลีลาท่ารำแบบหญิง, นางเอกในเรื่องลิเกหรือละคร
นางละคร(n) actress, See also: performer, Example: สมัยก่อนใครที่เป็นนางละครมักโดนคนอื่นดูถูกเหยียดหยาม, Count Unit: คน, Thai Definition: สตรีผู้ประกอบอาชีพแสดงละคร
นาฏ(n) actress, See also: dancer, Syn. นางละคร, นางรำ, นางฟ้อนรำ, Count Unit: นาง, คน, Thai Definition: หญิงสาวสวยที่เป็นนางละคร, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
นักแสดงหญิง(n) actress, Example: ความพิเศษของหนังเรื่องนี้ต้องยกให้นักแสดงหญิงทั้ง 5 คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดารานำ[dārā nam] (n, exp) EN: leading actor ; leading actress
ดาราหญิง[dārāying] (n, exp) EN: actress  FR: actrice [f] ; comédienne [f]
ค่าตัว[khātūa] (n) EN: performing fee ; actor's remuneration ; actress's remuneration ; pay ; compensation ; wage
นักแสดง[naksadaēng] (n) EN: actor ; actress ; player ; performer  FR: acteur [m] ; actrice [f] ; comédien [m] ; comédienne [f] ; interprète [m, f]
นักแสดงหญิง[naksadaēng ying] (n, exp) EN: actress  FR: actrice [f] ; comédienne [f]
นางเอก[nāng ēk] (n) EN: heroin ; star ; leading actress  FR: héroïne [f] ; actrice principale [f] ; star [f]
นางละคร[nāng-lakhøn] (n) EN: actress  FR: actrice de théâtre [f]
นาฏ[nāt] (n) EN: ballet girl ; dancing girl ; actress ; beautiful woman
แสดงนำ[sadaēng-nam] (v) EN: play the leading role ; be the leading actor/actress  FR: jouer le rôle principal

CMU English Pronouncing Dictionary
ACTRESS AE1 K T R AH0 S
ACTRESS'S AE1 K T R AH0 S IH0 Z
ACTRESSES AE1 K T R AH0 S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
actress (n) ˈæktrɪs (a1 k t r i s)
actresses (n) ˈæktrɪsɪz (a1 k t r i s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
女演员[nǚ yǎn yuán, ㄋㄩˇ ㄧㄢˇ ㄩㄢˊ, / ] actress, #16,271 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
わんさガール[wansa ga-ru] (n) (See わんさ) small-part actress; female extras [Add to Longdo]
アクトレス;アクトゥレス(ik)[akutoresu ; akutouresu (ik)] (n) actress [Add to Longdo]
プッツン女優[プッツンじょゆう, puttsun joyuu] (n) (See プッツン) actress that frequently does bizarre things [Add to Longdo]
映画俳優[えいがはいゆう, eigahaiyuu] (n) movie (film, screen) actor or actress [Add to Longdo]
河原者[かわらもの, kawaramono] (n) (1) beggar; derelict; (2) (derog) (See 河原乞食) player; actor; actress; theatre people [Add to Longdo]
花形役者[はながたやくしゃ, hanagatayakusha] (n) leading actor; star actress; top-billed performer [Add to Longdo]
殺陣師;立師[たてし, tateshi] (n) man who teaches actors or actresses how to use swords [Add to Longdo]
芝居者[しばいもの, shibaimono] (n) actor; actress; someone who works at a theater [Add to Longdo]
主役[しゅやく, shuyaku] (n,adj-no) leading part; leading actor (actress); (P) [Add to Longdo]
女優[じょゆう, joyuu] (n,adj-no) actress; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  actress
      n 1: a female actor

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top