ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pb

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pb-, *pb*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Pb(abbr) สัญลักษณ์ทางเคมีของธาตุตะกั่ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pbสัญลักษณ์ของธาตุตะกั่ว
chipboardn. กระดานแข็งถูก ๆ
clapboardn. กระดานกั้นฝา
clipboardคลิปบอร์ดกระดาษทดหมายถึง เนื้อที่ในหน่วยความจำที่กันไว้ใช้เก็บข้อมูลชั่วคราว มีใช้ทั้งในคอมพิวเตอร์แมคอินทอช และระบบวินโดว์ของพีซี เนื้อที่ที่กันเอาไว้ส่วนนี้ทำหน้าที่เหมือนกระดาษทด ที่หากใช้คำสั่ง cut หรือ copy (ใต้เมนู Edit) แล้ว คอมพิวเตอร์ก็จะนำข้อความหรือภาพที่ถูก cut หรือ copy นั้นไปเก็บไว้ที่นั่น ข้อความหรือภาพที่อยู่ในนั้น จะอยู่ในกระดาษทดหรือคลิปบอร์ดนี้จนกว่าจะมีข้อความหรือภาพใหม่ไปทับ เราสามารถนำข้อความหรือภาพที่อยู่บนกระดาษทดนี้ไปวางหรือ paste ลงในแฟ้มข้อมูลของโปรแกรมใดก็ได้ ดู copy, cut, paste ประกอบ
clipboard viewerที่ดูคลิปบอร์ดเป็นชื่อโปรแกรมหนึ่งในระบบวินโดว์ เมื่อเรียกใช้ จะแสดงให้ดูทันทีว่า ในคลิปบอร์ดมีภาพหรือข้อความใดเก็บอยู่ เมื่อเราใช้คำสั่ง paste ที่อยู่ใต้เมนู EDIT ซึ่งจะมีอยู่ในทุกโปรแกรม ภาพหรือข้อความที่มองเห็นว่าอยู่ในคลิปบอร์ดจะไปปรากฏ ณ ตำแหน่งที่กำหนดให้ทันทีดู clipboard ประกอบ
cupbearern. คนรินเหล้า
cupboardn. ตู้ถ้วยชาม,ตู้เสื้อผ้า,ตู้อาหาร
hipbone(ฮิพ'โบน) n. กระดูกตะโพก
hipbootรองเท้าบู๊ทสูงถึงตะโพก (มักทำด้วยยาง)
humpbackn. หลังโกง,หลังค่อม,ปลาวาฬ ที่มีตะโหนกบนหลัง

English-Thai: Nontri Dictionary
cupboard(n) ตู้,ตู้กับข้าว,ตู้อาหาร,ตู้เสื้อผ้า
humpback(n) หลังโกง,หลังค่อม
raspberry(n) ลูกราสเบอรี่
scrapbook(n) สมุดปิดภาพ
stepbrother(n) พี่เลี้ยง(ชาย)
upbraid(vt) ติเตียน,ดุด่า,ตำหนิ,ประณาม
upbringing(n) การเลี้ยงดู,การอบรม,การศึกษา,การสั่งสอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
PBX (private branch exchange)พีบีเอกซ์ (ตู้สาขา) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Did anybody see that great documentary about Columbus on PBS the other night?คุณก็จะต้องเลือกต่อว่า จะให้ตัวละครทําอะไรต่อไป อย่างเช่นถ้าให้เขาสู้กับมังกร Big (1988)
I got this internship at the PBS station downtown, help with tech stuff.ฉันได้ไปฝึกงานที่ ทางโทรทัศน์สาธารณะ Dare (2009)
Okay, cool, I don't need the PBS special.อืม โอเค เจ๋งมาก The Gorilla Experiment (2009)
Information from the odd museum show, a half-read article, some PBS documentary... it was all bubbling up in my frontal lobes, mixing itself together into a sparkling cocktail of useful information.ดังนั้นถ้าคุณอยากมีข้อมูลที่ไม่มีใครรู้ล่ะก็. . ตอนนี้ข้อมูลจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะ Limitless (2011)
Yeah, we're one of these crazy families that doesn't lie to each other. PBS is doing a documentary on us.ใช่ ครอบครัวเราไม่โกหกกัน ทีวีจะมาทำเรื่องจริงผ่านจอให้เลย Friends with Benefits (2011)
just got off the phone with Don Borowski, the local station manager at Lima's PBS affiliate.ครูเพิ่งวางสายจากดอน Borowski ผู้จัดการสถานีออกอากาศสาธารณะของลิม่า Extraordinary Merry Christmas (2011)
Oh, no, Jeffrey. Looks like PB and J again.โอ้ ไม่ เจฟฟรี่ เหมือน PB กับ J อีกแล้ว The First Chang Dynasty (2012)
Apparently, she needed the comfort of some smooth PB this morning after being caught making an illegal right on red.เห็นได้ชัดว่า เธอต้องการ เนยถั่วปลอบใจ หลังจากโดนตำรวจจราจรจับ The But in the Joke (2012)
- Sunday night's PBS "Downtown Abbey"- คืนวันอาทิตย์ช่องพีบีเอส ดาวทาวน์ แอบบี้ Iron Man 3 (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จังหวัดลพบุรี[Jangwat Lopburī] (n, prop) EN: Lopburi province ; Lop Buri province  FR: province de Lopburi [f] ; province de Lop Buri [f]
เขม่า[khamao] (x) EN: soot ; lampblack ; carbon ; carbon deposit  FR: noir de suie [m] ; suie [f]
ขนมปังกรอบ[khanompang krøp] (n) EN: biscuit ; cracker ; crisp bread ; crispbread ; hard bread ; rusk  FR: biscuit [m]
ค่อม[khǿm] (adj) EN: hunchbacked ; humpbacked  FR: bossu ; voûté
หลังค่อม[langkhøm] (adj) EN: hunchbacked ; humpbacked  FR: bossu ; voûté
หลังโกง[langkōng] (adj) EN: humpback  FR: bossu ; voûté
ลพบุรี[Lopburī] (n, prop) EN: Lopburi (Central)  FR: Lopburi (Centre)
น้องเลี้ยง[nøng līeng] (n, exp) EN: stepsister ; stepbrother  FR: demi-frère [m] ; demi-soeur = demi-sœur [f]
ประคำดีควาย[prakhamdīkhwāi] (n) EN: soapberry tree
สายการบินบีพีแอร์[Sāikānbin Bī Phī Aē] (tm) EN: PB Air  FR: PB Air

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Problem {n}pb : problem [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
PBX[ピービーエックス, pi-bi-ekkusu] (n) Private Branch eXchange; PBX [Add to Longdo]
いないいないばあ[inaiinaibaa] (n) peekaboo (baby game); peepbo [Add to Longdo]
お里;御里[おさと, osato] (n) (1) (hon) (pol) one's parents' home; (2) one's origins; one's upbringing; one's past [Add to Longdo]
お里が知れる;御里が知れる[おさとがしれる, osatogashireru] (exp,v1) (See お里,親の顔が見たい) to reveal one's upbringing (through one's words, actions, etc.); to betray one's origin; to give oneself away [Add to Longdo]
アウフタクト[aufutakuto] (n) upbeat (ger [Add to Longdo]
アップビート[appubi-to] (n) upbeat [Add to Longdo]
イタセンパラ;いたせんぱら[itasenpara ; itasenpara] (n) deepbody bitterling (species of cyprinid, Acheilognathus longipinnis) [Add to Longdo]
オニテングハギ[onitenguhagi] (n) humpback unicornfish (Naso brachycentron, species of Indo-Pacific tang) [Add to Longdo]
カップボード[kappubo-do] (n) cupboard [Add to Longdo]
クリップボード[kurippubo-do] (n) clipboard [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クリップボード[くりっぷぼーど, kurippubo-do] clipboard [Add to Longdo]
スクラップブック[すくらっぷぶっく, sukurappubukku] scrapbook [Add to Longdo]
セルループバック試験[セルループバックしけん, seruru-pubakku shiken] cell loopback test [Add to Longdo]
リモートデジタルループバック[りもーとでじたるるーぷばっく, rimo-todejitaruru-pubakku] remote digital loopback [Add to Longdo]
ループバック[るーぷばっく, ru-pubakku] loopback [Add to Longdo]
ループバック試験[ループバックしけん, ru-pubakku shiken] loopback test [Add to Longdo]
構内交換機[こうないこうかんき, kounaikoukanki] private branch exchange (PBX) [Add to Longdo]
構内電話交換機[こうないでんわこうかんき, kounaidenwakoukanki] private branch exchange (PBX) [Add to Longdo]
折り返しポイント[おりかえしポイント, orikaeshi pointo] loopback point [Add to Longdo]
折り返す[おりかえす, orikaesu] to loopback (a signal, a cell) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Pb
   n 1: a soft heavy toxic malleable metallic element; bluish white
      when freshly cut but tarnishes readily to dull grey; "the
      children were playing with lead soldiers" [syn: {lead},
      {Pb}, {atomic number 82}]
   2: a unit of information equal to 1000 terabits or 10^15 bits
     [syn: {petabit}, {Pbit}, {Pb}]
   3: a unit of information equal to 1000 terabytes or 10^15 bytes
     [syn: {petabyte}, {PB}]
   4: a unit of information equal to 1024 tebibytes or 2^50 bytes
     [syn: {petabyte}, {pebibyte}, {PB}, {PiB}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top