ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nil

N IH1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nil-, *nil*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nil(n) จำนวนศูนย์, Syn. naught, zero
Nile(n) แม่น้ำไนล์ของอียิปต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nil(นิล) n. การไม่มีอะไร,ศูนย์,การปราศจาก
nile(ไนลฺ) n. แม่น้ำไนล์
nill(นิล) vt.,vi. ไม่เต็มใจ
acetanilide(แอสซิแทน' นิลิด) chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้เป็นยาลดไข้ แก้ปวดศีรษะและรูมาติซึม
anil(แอน' นิล) n. พืชจำพวก Indigofera suffruticosa ที่ให้คราม. indigo, คราม, สีน้ำเงินเข้ม (......weak old woman)
anile(แอน' นิล) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายหญิงแก่ -anility n.
aniline(แอน' นิลิน -ไลน์) n. ของเหลวชนิดหนึ่งที่ใช้ในการสังเคราะห์สีและยา., Syn. anilin, aniline oil, phenylamine
aniline dyen. สีย้อมจำพวกหนึ่ง มักได้จาก coal tar
chenille(ชะเนล') n. ด้ายไหมกำมะหยี่,สิ่งทอกำมะหยี่
cunnilingus(คันนะลิง'กัส) n. การกระตุ้นอวัยวะเพศของ สตรีด้วยปากและลิ้น.

English-Thai: Nontri Dictionary
nil(n) ศูนย์,ความว่างเปล่า,การปราศจาก
anile(adj) เหมือนหญิงชรา,ไม่แข็งแรง,อ่อนแอ
juvenile(adj) เยาว์,อ่อนวัย,รุ่นเด็ก,สำหรับเด็ก
juvenile(n) ยุวชน,วัยเด็ก,วัยเยาว์,เยาวชน,เด็ก
magniloquent(adj) โว,อวดอ้าง,โอ้อวด
penniless(adj) จนกรอบ,หมดตัว,สิ้นเนื้อประดาตัว
senile(adj) สูงอายุ,ชรา,อาวุโส,แก่
senility(n) ความชรา,ความสูงอายุ
vanilla(n) กล้วยไม้ชนิดหนึ่ง,กลิ่นวนิลา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nilpotentนิรพล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nile tilapiaปลานิล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nilI think it is certain that there is intelligent life in this universe, but the likelihood of that life coming to Earth is practically nill.
nilNo river in the world is longer than the Nile.
nilThe Amazon is the second longest river in the world after the Nile.
nilThe Nile is longer than any other river in the world.
nilThe Nile is the longest river in the world.
nilThis means nil.
nilWe associate Egypt with the Nile.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอศกรีมวานิลลา[aisakrīm wānillā] (n, exp) FR: glace à la vanille [f]
บุ้ง[bung] (n) EN: caterpillar ; hairy caterpillar  FR: chenille [f] ; chenille velue [f]
ชรา[charā] (adj) EN: elderly ; old ; aged ; aging ; senile  FR: âgé ; vieux ; décrépit
หอระฆัง[hørakhang] (n) EN: belfry ; bell tower  FR: beffroi [m] ; clocher [m] ; campanile [m]
จน[jon] (adj) EN: poor ; impoverished ; penniless ; impecunious ; poverty-stricken ; needy  FR: pauvre ; impécunieux ; indigent
จนกรอบ[jon krøp] (adj) EN: penniless ; flat broke ; stony-broke ; poverty-stricken
การกระทำความผิดทางอาญาของเยาวชน[kān kratham khwāmphit thāng āyā khøng yaowachon] EN: juvenile delinquency  FR: délinquance juvénile [f]
ข้างเดียว[khāngdīo] (adv) EN: one-sided ; unilaterally  FR: unilatéral ; unilatéralement
คอกสุนัข[khøk sunak] (n) EN: doghouse ; kennel  FR: niche [f] ; chenil [m]
คราม[khrām] (adj) EN: indigo ; blue ; aniline blue ; indigo-blue  FR: indigo

CMU English Pronouncing Dictionary
NIL N IH1 L
NILL N IH1 L
NILS N IH1 L Z
NILE N AY1 L
NILA N IY1 L AH0
NILAN N IY0 L AA1 N
NILLY N IH1 L IY0
NILES N AY1 L Z
NILGES N IH1 L JH IH0 Z
NILLES N AY1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nil (n) nˈɪl (n i1 l)
Nilotic (j) nˈaɪlˈɒtɪk (n ai1 l o1 t i k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尼罗河[Ní luó hé, ㄋㄧˊ ㄌㄨㄛˊ ㄏㄜˊ, / ] Nile (river), #43,929 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nilosring {m} [techn.]Nilos ring [Add to Longdo]
Nilpotenzindex {m} [math.]index of nilpotence [Add to Longdo]
nilpotent {adj} [math.]nilpotent [Add to Longdo]
Nilgans {f} [ornith.]Egyptian Goose (Alopochen aegyptiacus) [Add to Longdo]
Nilgiritaube {f} [ornith.]Nilgiri Wood Pigeon [Add to Longdo]
Nilghiripieper {m} [ornith.]Nilgiri Pipit [Add to Longdo]
Nilghirischnäpper {m} [ornith.]Nilgiri Verditer Flycatcher [Add to Longdo]
Nil {m}Nile [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[せいご;セイゴ, seigo ; seigo] (n) (uk) (See 鱸) juvenile Japanese sea perch (under two years of age and 25 cm in length) [Add to Longdo]
すっからかん[sukkarakan] (adj-na,n) (1) flat out (of); completely empty; (2) out of money; penniless; broke [Add to Longdo]
すってんてん[suttenten] (adj-na) flat broke; cleaned out; penniless [Add to Longdo]
てらてら[teratera] (adv,adv-to,vs) (on-mim) gleamingly; shinily [Add to Longdo]
アセトアニリド[asetoanirido] (n) acetanilide [Add to Longdo]
アナル舐め[アナルなめ, anaru name] (n) (col) (See アニリングス) anilingus; analingus; rimming; rimjob [Add to Longdo]
アニリン[anirin] (n) aniline [Add to Longdo]
アニリングス[aniringusu] (n) anilingus; analingus [Add to Longdo]
アニリンブラック[anirinburakku] (n) aniline black [Add to Longdo]
アニリン染料[アニリンせんりょう, anirin senryou] (n) aniline dye [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nil
   n 1: a quantity of no importance; "it looked like nothing I had
      ever seen before"; "reduced to nil all the work we had
      done"; "we racked up a pathetic goose egg"; "it was all for
      naught"; "I didn't hear zilch about it" [syn: {nothing},
      {nil}, {nix}, {nada}, {null}, {aught}, {cipher}, {cypher},
      {goose egg}, {naught}, {zero}, {zilch}, {zip}, {zippo}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 indigo
 
 1. (çoğ.)- gos, - goes) çivit
 2. çivit rengi. indigo plant çivit fidanı, nil, (bot.) Indigofera tinctoria.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top