ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

minnesotan

M IH2 N AH0 S OW1 T AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -minnesotan-, *minnesotan*
Possible hiragana form: みんねそたん
CMU English Pronouncing Dictionary
MINNESOTAN M IH2 N AH0 S OW1 T AH0 N
MINNESOTANS M IH2 N AH0 S OW1 T AH0 N Z

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Minnesotan
      n 1: a native or resident of Minnesota [syn: {Minnesotan},
           {Gopher}]

  

Similar ENGLISH words suggested by aspell:
Minnesotan, Minnesotans, Minnesota, Minnesota's

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions