ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kipling

K IH1 P L IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kipling-, *kipling*, kipl
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kipling(คิพ'ลิง) n. (Joseph) Rudyard (ค.ศ.1865- 1938) นักประพันธ์ชาวอังกฤษได้รับรางวัลโนเบลเมื่อปี ค.ศ.1907

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I prefer Kipling myself.ฉันชอบคิปลิงมากกว่า Clue (1985)
Is that after the Kipling character?ตั้งตามตัวละครเรื่องคิปลิงงั้นเหรอ? Red Dawn (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
KIPLING K IH1 P L IH0 NG
KIPLINGER K IH1 P AH0 L IH0 NG ER0
KIPLINGER K IH1 P L IH0 NG ER0
KIPLINGER'S K IH1 P L IH2 NG ER0 Z

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Kipling
   n 1: English author of novels and poetry who was born in India
      (1865-1936) [syn: {Kipling}, {Rudyard Kipling}, {Joseph
      Rudyard Kipling}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top