ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jockey

JH AA1 K IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jockey-, *jockey*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jockey(vt) โกง, See also: หลอกลวง, Syn. cheat, trick
jockey(vi) ขี่ม้าแข่ง
jockey(n) นักขี่ม้าแข่งอาชีพ
jockey(n) ผู้ขับขี่ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ผู้นำทาง, ผู้ขับ
jockey for(phrv) ผลักหรือเบียดผู้อื่นเข้าข้างทางเพื่อชนะการแข่งขัน (การแข่งม้า)
jockey for(phrv) แข่งขันหรือแย่งชิงเพื่อให้ได้ (บางสิ่ง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jockey(จอค'คี) n. นักขี่ม้าแข่งอาชีพ,คนขี่ม้าแข่ง,คนนำทาง vt. ขี่ม้าแข่ง,นำร่อง,จัดการ,โกง,หลอกลวง,โยกย้ายพลิกแพลง vi. หาผลประโยชน์ด้วยการพลิกแพลงหลอกลวง,โกง, Syn. plot, scheme
disc jockeyn. ดูdisk jockey
disk jockeyn. นักจัดรายการแผ่นเสียงทางวิทยุ

English-Thai: Nontri Dictionary
jockey(n) นักขี่ม้าแข่ง,จ๊อกกี้,คนนำร่อง,คนนำทาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jockey wheelล้อปรับสายพาน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jockeyBefore the horse race begins the jockeys grip the reins tightly to restrain the impatient horses.
jockeyHe is out and away the best jockey.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนขี่ม้าแข่ง[khon khī mā khaēng] (n, exp) EN: jockey  FR: jockey [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
JOCKEY JH AA1 K IY0
JOCKEYS JH AA1 K IY0 Z
JOCKEYING JH AA1 K IY0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jockey (v) ʤˈɒkiː (jh o1 k ii)
jockeys (v) ʤˈɒkɪz (jh o1 k i z)
jockeyed (v) ʤˈɒkɪd (jh o1 k i d)
jockeying (v) ʤˈɒkɪɪŋ (jh o1 k i i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jockey {m}; Jockei {m}jockey [Add to Longdo]
Jockeymütze {f}jockey cap [Add to Longdo]
Unterhose {f}; Unterhosen {pl} | lange Unterhosenjockey shorts [Am.]; pants [Br.] | warmers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
DJ[ディージェー, dei-jie-] (n) DJ; disc jockey [Add to Longdo]
ジョッキ(P);ジョッキー(P)[jokki (P); jokki-(P)] (n) (1) beer mug; stein; tankard; (2) (usually ジョッキー) jockey; (P) [Add to Longdo]
ディスクジョッキー[deisukujokki-] (n) disk jockey; disc jockey; (P) [Add to Longdo]
リーディングジョッキー[ri-deingujokki-] (n) leading jockey [Add to Longdo]
勝負服[しょうぶふく, shoubufuku] (n) (1) jockey's racing uniform; (2) (sl) one's best clothes (esp. for women), normally put aside for important meetings, dates, etc. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jockey
   n 1: someone employed to ride horses in horse races
   2: an operator of some vehicle or machine or apparatus; "he's a
     truck jockey"; "a computer jockey"; "a disc jockey"
   v 1: defeat someone through trickery or deceit [syn: {cheat},
      {chouse}, {shaft}, {screw}, {chicane}, {jockey}]
   2: compete (for an advantage or a position)
   3: ride a racehorse as a professional jockey

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top