ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

edam

IY1 D AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -edam-, *edam*
Possible hiragana form: えだん
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chokedampn. บรรยากาศในเหมืองซึ่งมีปริมาณแก๊สออกซิเจนน้อย แต่มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สูง

CMU English Pronouncing Dictionary
EDAM IY1 D AH0 M

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
枝豆[えだまめ, edamame] TH: ถั่วแระ(ที่ญี่ปุ่นนิยมต้มเกลือทานเป็นกับแกล้มเบียร์)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Edamer {m} [cook.]edam [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お手玉;御手玉[おてだま, otedama] (n) (1) beanbag; beanbag juggling game; (2) bobbling the ball (baseball) [Add to Longdo]
お目玉を食らう[おめだまをくらう, omedamawokurau] (exp,v5u) (See 大目玉を食らう) to get a good scolding [Add to Longdo]
エアダムチーズ[eadamuchi-zu] (n) Edam cheese [Add to Longdo]
エダムチーズ[edamuchi-zu] (n) Edam cheese [Add to Longdo]
オーボエダモーレ[o-boedamo-re] (n) oboe d'amore (ita [Add to Longdo]
ギンザメダマシ[ginzamedamashi] (n) Hydrolagus ogilbyi (species of cartilaginous fish endemic to Australia); Ogilbys ghostshark [Add to Longdo]
グリグリ目玉[グリグリめだま, guriguri medama] (n) big and round eyes; googly eyes [Add to Longdo]
飴玉;あめ玉[あめだま, amedama] (n) candy [Add to Longdo]
逸れ玉[それだま, soredama] (n) stray bullet [Add to Longdo]
逸れ弾[それだま, soredama] (n) stray bullet [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
枝豆[えだまめ, edamame] gruene_Sojabohne [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Edam
      n 1: mild yellow Dutch cheese made in balls encased in a red
           covering

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top